UFC 300: söweşleriň sanawy, göni ýaýlymda haçan we nirede görüp bolýar?

 • 13.04.2024 21:55
 • 22019
UFC 300: söweşleriň sanawy, göni ýaýlymda haçan we nirede görüp bolýar?

UFC promouşeniniň köp garaşylan ýubileý UFC 300 ýaryşynyň wagty geldi. Bu uly waka 13-nji aprelden 14-nji aprele geçilýän gije Paradaýsdaky (ABŞ) “Ti-Mobaýl Arenada” geçiriler.

Ýaryş Aşgabat wagty bilen sagat 3:00-da başlar. Esasy sanawyň söweşleri 07:00-da (Aşg.) başlaýar. UFC 300 ýaryşyna göni ýaýlymda «Матч Боец» we «Матч!» teleýaýlymlarynda tomaşa edip bilersiňiz. Şeýle-de, ýaýlym UFC Fight Pass platformasynda elýeterli bolar.

Ýaryşyň esasy sanawy şu söweşlerden ybarat:

 • ·Bo Nikal – Kodi Brandeýj;
 • ·Çarlz Oliweýra – Arman Sarukýan;
 • ·Jastin Getji – Maks Holloueý;
 • ·Weýli Çžan – Sýaonan Ýan;
 • ·Aleks Pereýra – Jamal Hill.

Bu söweşlerden öň ýaryşyň deslapky söweşleri geçirilip, olarda şu aşakdakylar duşuşar:

 • ·Deýwison Figeýredu – Kodi Garbrandt;
 • ·Bobbi Grin – Jim Miller;
 • ·Jessika Andrade – Marina Rodriges;
 • ·Jalin Týorner – Renato Moýkano;
 • ·Sodik Ýusuff – Diego Lopes;
 • ·Holli Holm – Kaýla Harrison;
 • ·Kelwin Kattar – Aljameýn Sterling;
 • ·Irži Prohazka – Aleksandar Rakiç.

14.06.2024 22:26
20150

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
24648

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11578

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
21657

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...