Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

  • 13.04.2024 16:09
  • 5986
Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi.

Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň şiwesi) we Kanadanyň fransuz dilini tanaýar.
Ýylyň ahyryna çenli Samsung türk, rumyn, niderland we şwed dillerini, şeýle hem adaty hytaý diliniň we Ýewropanyň portugal diliniň şiwelerini öz içine alýan birnäçe dile goldaw bermegi meýilleşdirýär.
Galaxy AI arkaly ulanyjylar hakyky wagtda iki taraplaýyn terjime arkaly telefonda jaňlaşyp, gepleşigi tekste öwrüp we teksti dürli stile (dostlukly, işewürlik) öwrüp bilerler.
Bu funksiýa flagman Samsung Galaxy S24 smartfonlarynda we käbir beýleki täze modellerde elýeterlidir.
Galaxy AI üçin täze dil paketlerini “Sazlamalar” bölüminden göçürip alyp bilersiňiz.


22.06.2024 22:27
2554

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

19.06.2024 17:45
6023

Hünärmenler bildirişden öň Samsung Galaxy Z Flip 6-ny synagdan geçirdiler

Samsung 10-njy iýulda Parižde Galaxy Unpacked-iň çäresinde Galaxy Z Flip 6-ny görkezmäge taýýarlanýar. Eplenýän smartfon barada täze maglumatlar Ýewropanyň Z Flip 6 (SM-F741B) modelini synagdan geçiren Geekbench...

16.06.2024 11:37
18176

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

10.06.2024 14:02
7519

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...