Edebiýat boýunça Buker baýragynyň gysga sanawy hödürlendi

  • 11.04.2024 15:44
  • 1960
Edebiýat boýunça Buker baýragynyň gysga sanawy hödürlendi

2024-nji ýylyň edebiýat boýunça halkara Buker baýragynyň gysga sanawyna alty dilden terjime edilen eserler girdi. Sanaw edebiýat baýragynyň saýtynda ýerleşdirildi.

Baýrak üçin şu aşakdaky romanlar bäsleşer:

  • - braziliýaly kiçi Itamar Wieýranyň “Crooked Plow” (“Egri azal”);
  • - argentinaly Selwa Almadanyň “Not a River” (“Bu derýa däl”);
  • - niderlandiýaly Ýente Postumanyň “What I’d rather not think about” (“Pikir etmek islemeýän zadym”);
  • - germaniýaly Jenni Erpenbegiň “Kairos” (“Kaýros”);
  • - günorta koreýaly Hwan Sok Ýonyň “Mater 2-10” (“Demirýolçularyň üç nesli”);
  • - şwesiýaly Ia Genbergiň “The Details” (“Jikme-jiklikler”) romany.

Görkezilen eserler 13 kitaby öz içine alýan uzyn sanawdan saýlanyp alyndy. Baýragyň ýeňijileri noýabr aýynda yglan ediler. Onuň pul sylagy 50 müň funt sterling bolup, ol awtor bilen eseri iňlis diline terjime edijiniň arasynda deň derejede paýlanar. Baýragyň gysga sanawyna girenleriň her biri 2,5 müň funt sterling alar.
Buker baýragy iňlis edebiýatynyň iň abraýly baýraklarynyň biridir. Ilkibaşda ol Milletler arkalaşygynyň ýurtlarynyň birinde, Irlandiýada we Zimbabwede ýaşaýan awtora berilýärdi. 2015-nji ýyldan bäri bu baýragy raýatlygyna garamazdan, iňlis dilindäki romanyň islendik awtory alyp bilýär.

düýn 23:58
24

Medeniýet hepdeligi-2024 dowam edýär: Forum we “Magtymguly” atly opera spektakly

Ýurdumyzda Medeniýet hepdeligi dowam edýär. Döredijilik forumynyň üçünji güni «Arkadag arşa göterdi Pyragynyň sarpasyny» atly maslahat bilen badalga aldy. Ol Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda...

düýn 23:38
34

Dreamworks “Şrek 5-iň” üstünde işleýär we Eşek barada aýratyn multfilm taýýarlaýar

Meşhur komediýa aktýory, “Şrek” multfilminde Eşege ses beriji Eddi Mýorfi bu multfilmiň täze bölüminiň önümçilikdedigini habar berdi. Ol “Şrek-5-iň” birinji bölümi üçin Eşege ses berendigini, häzir bolsa finala...

düýn 13:41
1972

Londonda ssenarisi ChatGPT tarapyndan ýazylan filmiň ilkinji görkezilişi ýatyryldy

Londonyň Prince Charles kinoteatry ssenarisi emeli intellekt ChatGPT 4.0 tarapyndan ýazylan "Iň soňky ssenarist" (“Последний сценарист”) filminiň dünýä premýerasyny ýatyrdy. Bu çözgüt, kinoteatr tomaşaçylarynyň...

düýn 13:38
5689

Samsung Olimpiýadany ýaýlyma bermek üçin 85 gämini ýüzlerçe Galaxy S24 Ultra bilen enjamlaşdyrýar

Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň hyzmatdaşy bolan Samsung kompaniýasy açylyş dabarasynda 200-den gowrak Galaxy S24 Ultra smartfonyny ulanyp, derýa ýörişiniň ýaýlyma berlişini gurar. Enjamlar...