Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

  • 11.04.2024 15:09
  • 5566
Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei-iň agdyklyk edýän (olaryň paýy 80% -den geçýär) eplenýän enjamlar bazaryndaky ornuny berkitmek islegi bilen baglanyşyklydyr.

Economic Daily-e salgylanýan ITHome-niň habar bermgine görä, Apple öň Vision Pro taslamasynda işleýän işgärlerini eplenýän enjamlar bölümine geçirdi. Soňky aýlarda eplenýän iPad, eplenýän Mac we eplenýän iPhone hakda myş-myşlar ýaýrady, ýöne bu taslamalaryň haýsysynyň durmuşa geçiriljekdigi entek belli däl.
Apple-iň eýýäm Galaxy Flip-i ýatladýan eplenýän iPhon-laryň azyndan ikisiniň prototipini döredendigi mälimdir. Kompaniýa daşky ekrany bolan, galyňlygy iPhone 15-den geçmeýän enjam döretmekçi bolýar.
Şeýle-de bolsa, bilermenler eger üpjün edilýän düzüm bölekler kompaniýanyň talaplaryna laýyk gelmese, Apple-e meýilnamalaryny amala aşyrmakda bökdençlik döredip biler diýip belleýärler. Myş-myşlara görä, Apple displeýleriň ygtybarlylygy bilen baglanyşykly kynçylyklar sebäpli henizem çeýe ekranly enjamyny çykarmady.


12.06.2024 15:06
7641

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1045

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...

11.06.2024 14:41
6919

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

11.06.2024 07:10
2884

Apple kepillik düzgünlerini üýtgedýär: iPhone-daky we Apple Watch-däki mikrojaýryklary bejermek tölegli boldy

iPhone-nyň we Apple Watch-yň ekranlaryndaky mikrojaýryklary bejermek işi indi Apple-iň standart kepilliginiň hasabyna abatlanmaz diýip, IXBT habar berýär. Mundan öň Apple onda başga bir zeper bolmasa-da, enjamyň...