Parižde Olimpiýa halkalary Eýfel diňinde gurnalar

  • 11.04.2024 07:55
  • 2842
Parižde Olimpiýa halkalary Eýfel diňinde gurnalar

Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Oýunlara gatnaşýan bäş yklymy alamatlandyrýan biri-biriniň içinden geçen bäş Olimpiýa halkasy Eýfel diňinde gurnalar. Bu barada “Le Parisien” gazetine salgylanyp, championat.com habar berýär.

“Her Olimpiadada bäş sany uly halka Oýunlary kabul edýän şäher üçin simwoliki bolan ýerde gurnalýar” diýlip, makalada bellenilýär.

Gazetiň maglumatlaryna görä, halkalar, takmynan, 60 metr beýiklikde, diňiň birinji we ikinji gatlarynyň aralygynda ýerleşdiriler. Mundan başga-da, Eýfel diňi sport ýaryşlarynda-da möhüm roly ýerine ýetirer. Şeýlelikde, kenarýaka woleýboly boýunça ýaryş onuň etegindäki Mars meýdançasynda geçiriler. Onuň golaýynda, Trokadero meýdançasynda “Çempionlar seýilgähi” diýlip atlandyrylýan uly fan-zolak dörediler, bu ýerde her gün medal eýeleri köpçüligiň öňüne çykarlar.
Ýatlap geçsek, tomusky Olimpiýa oýunlary 26-njy iýuldan 11-nji awgust aralygynda, Paralimpiýa oýunlary 28-nji awgustdan 8-nji sentýabr aralygynda Fransiýada geçiriler.


şu gün 10:11
3640

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

16.06.2024 11:53
9341

124 ýyldan soň: 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryndaky weloýaryşynyň netijelerine täzeden garaldy

Halkara olimpiýa komiteti 1900-nji ýylda Parižde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda 25 kilometrlik welosiped ýaryşynyň netijelerine täzeden garady diýip, “Çempionat” sport çeşmesi ýazýar. Şol ýaryşda ikinji...

16.06.2024 11:14
2062

Kibersport boýunça Olimpiýa oýunlary döredildi

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) kibersport Olimpiýa oýunlarynyň dörediljekdigini mälim etdi. Bu barada HOK-yň prezidenti Tomas Bah habar berdi. “HOK-yň Ýerine ýetiriji komiteti şu gün Olimpiýa kibersport oýunlaryny...

15.06.2024 12:59
2189

Ispaniýaly tennisçiler Nadal we Alkaras Parižde geçiriljek Olimpiadada çykyş eder

Ispaniýaly tennisçiler Rafael Nadal we Karlos Alkaras Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. Bu barada Ispaniýanyň Tennis federasiýasy habar berdi. Türgenleriň ikisi-de hem ýekelikde...