3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

  • 10.04.2024 22:39
  • 6255
3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy satmaga mümkinçilik berer diýip iXBT.com habar berýär.

Ýakyn wagtda Kia EV2, EV4, EV5 elektrik ulaglaryny we täzelenen EV6 modelini hödürlär. EV3 şu tomus ilkinji gezek çykar. Şeýle hem kompaniýa elektrik täjirçilik ulaglaryny taýýarlaýar.
Içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtoulaglar barada aýdylanda bolsa, 2024-nji ýylda Kia Sportage krossowerini täzelär we täzelenen Kia K8 biznes sedanyny hödürlär.
Kia 2028-nji ýyla çenli gibrid setirini 6-dan 9-a çenli giňeltmegi meýilleşdirýär. Demirgazyk Amerikadaky satuwlaryň 35% -i we Günorta Koreýada satuwlaryň 43% -i gibrid bolar.
Kompaniýa gibridleri Hytaý bazaryna hödürlemek niýeti ýok, bu ýerde diňe içinden otlanýan hereketlendirijili elektrik ulaglary we awtoulaglar görkeziler.
Şeýle hem, Kia hatara has güýçli GT modellerini goşmagy meýilleşdirýär. 2025-nji ýylyň ýanwar aýynda tizligi 4 sekuntda 100 km/sag-a ýetýän flagman SUV EV9 GT elektrik wnedorožniginiň ilkinji görkezilişine garaşylýar. Kia EV5-iň hem  “zarýadly” görnüşi peýda bolar.


düýn 17:04
7966

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

22.06.2024 18:50
2858

Ferrari-den ilkinji elektrik awtoulagyň bahasy 500 müň dollardan geçer

Italiýanyň Ferrari kompaniýasynyň ilkinji elektrik awtoulagynyň bahasy 500 000 dollardan gowrak bolar. Bu barada ýagdaýa ýakyn çeşmelere salgylanýan  Reuters habar berdi. Bahasy, ulaga goşuljak aýratyn sazlamalara...

21.06.2024 12:44
5411

Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlige ýetdi. Bu elektrik ulaglary üçin rekorddyr

Ýaponiýanyň Aspark Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlik bilen elektrik ulaglary üçin täze tizlik rekordyny goýdy. Synaglar Germaniýanyň Papenburg şäherindäki Automotive Testing meýdançasynda geçirildi,...

16.06.2024 01:39
5244

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...