Ilon Mask Marsa million adam ibermek meýilnamasyny hödürledi

  • 09.04.2024 13:50
  • 20858
Ilon Mask Marsa million adam ibermek meýilnamasyny hödürledi

SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Marsy koloniýalaşdyrmak boýunça uly meýilnamasyny hödürledi. Tanyşdyrylyşda çykyş etmek bilen, milliarder kompaniýanyň Gyzyl planeta 20 ýylda bir million töweregi adam iberjekdigini aýtdy.

Bu meýilnamanyň esasy elementi täze nesliň Raptor hereketlendirijisi bilen üpjün edilen ägirt Starship 3 raketasy bolar. Ol bortunda 200 tonna çenli ýük göterip biler, bu hem SpaceX-iň uçuş çykdajylaryny ep-esli azaltmagyna mümkinçilik berer.
Maskyň aýtmagyna görä, Starship 3 kompaniýa 2-3 mln dollara düşer, bu Falcon 1-iň uçurylyş bahasyndan birnäçe esse azdyr.

“Bu akyla sygmajak sanlar. Hiç kim hiç haçan munuň mümkin boljakdygyny pikir etmedi. Şol bir wagtyň özünde, biz bellenilen maksatlara ýetmek üçin fizikanyň kanunlaryny bozmaly bolmarys” diýip, Mask belledi. Onuň çykyşynyň ýazgysy YouTube-da we SpaceX-iň X akkauntynda elýeterlidir.

SpaceX-iň ýolbaşçysy kosmos gämileriniň Marsa, takmynan, her iki ýyldan iberilmegini isleýär. Bu kolonizatorlary resurslar we Ýere dolanmak mümkinçiligi bilen üpjün eder. Şol bir wagtyň özünde, Mask täze ýetişen marslylaryň köpüsi Gyzyl planetada hemişelik galar diýip pikir edýär.


12.06.2024 15:06
8307

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

05.06.2024 15:56
25370

Türkmenistanyň Gahrymany, kosmonawt Oleg Kononenko kosmosda 1000 gün bolan ilkinji adam boldy

Roskosmos kosmonawtlar toparynyň komandiri, Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň ýörite habarçysy, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Ýere golaý orbitada jemi 1000 gije-gündizi geçiren dünýäde ilkinji adam...

02.06.2024 02:02
8241

“Şençžou-18” kosmos gämisiniň ekipažy açyk kosmosda 8,5 sagat bolup rekord goýdy

Astronawtlar Ýe Guanfu we Li Guansu 8,5 sagat dowam eden açyk kosmosa çykyşy amala aşyrdylar. Bu hem Hytaý üçin rekord görkeziji boldy diýip, IXBT habar berýär. 28-nji maýda açyk kosmosa çykyş 2024-nji ýylyň aprel...

25.05.2024 23:32
8012

Neuralink-iň ysmazly hassasy oturdylan çipiň öz durmuşyny näderejede üýtgedendigini gürrüň berdi

Oňurgasyna şikes ýeteni sebäpli ysmazlykdan ejir çekýän 30 ýaşly Noland Arbo Neuralink implantyny alan ilkinji adam boldy. Ol žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bu innowasiýa tehnologiýasynyň durmuşyny näderejede...