Dueýn Jonsonyň gatnaşmagynda “Moananyň” kinoremeýki 2026-njy ýylda çykar

  • 07.04.2024 15:51
  • 18831
Dueýn Jonsonyň gatnaşmagynda “Moananyň” kinoremeýki 2026-njy ýylda çykar

“Moana” multfilminiň oýun remeýki 2026-njy ýylyň 10-njy iýulynda kinoteatrlarda çykar. Collider neşiri tomaşaçylaryň 2025-nji ýylyň noýabrynda ekrana çykjak animasion filmiň dowamyna has köp üns berip bilmegi üçin, çykyş senesiniň yza süýşürilendigini belleýär.

Kinoadaptasiýanyň režissýory Tomas Kail bolar. Ol batyrgaý Moananyň wakasyny gaýtadan gürrüň berip, onuň taýpasynyň medeniýetine we däp-dessurlaryna aýratyn üns berer. Ssenariýanyň üstünde Jared Buş we Dana Ledu Miller, şeýle-de kino wersiýasy üçin aýdym-sazy adaptirlejek Lin-Manuel Miranda işlär.
Baş keşbi ýerine ýetiriji heniz belli däl, ýöne remeýkde Moananyň keşbini multfilmde we dowamynda gahrymana ses beren Aulii Krawalonyň oýnamajakdygy mälimdir.
Oýun remeýkiniň sýužeti asyl multfilmi gaýtalar. Wakalar 2000 ýyl ozal Ýuwaş ummanynyň adalarynda bolup geçýär. 14 ýaşly şa gyzy Moana Waýaliki öz taýpadaşlaryny halas etmek üçin ýola çykýar. Ýolda ol ýarym Hudaý Maui bilen tanyşýar we olar bilelikde köp synaglardan geçýärler.
Eýýäm häzir “Moananyň” oýun remeýki 2026-njy ýylyň iň köp garaşylýan kino taslamalarynyň biri hasaplanýar.


düýn 09:54
1795

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

17.06.2024 22:19
4267

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:25
3556

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

16.06.2024 11:48
5204

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...