Samarkant resmi taýdan 2024-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty statusyny aldy

  • 08.04.2024 05:31
  • 4574
Samarkant resmi taýdan 2024-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty statusyny aldy

Samarkant "2024-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty" adynyň gowşurylmagy barada şahadatnama aldy. Programmanyň açylyş dabarasy Hamid Alimjan adyndaky Samarkandyň sebit sazly drama teatrynda geçirildi.

2024-nji ýylda Samarkant şäheri GDA ýurtlarynyň medeniýet we sungat işgärleriniň üns merkezine öwrüler. Programmanyň çäklerinde döredijilik duşuşyklary, gastrollar, alymlaryň we türgenleriň çykyşlary, wersinažlar we sergiler meýilleşdirilýär.
Samarkant GDA-nyň medeni paýtagty estafetasyny Sankt-Peterburgdan kabul etdi. "Arkalaşygyň medeni paýtagtlary" programmasy 2010-njy ýyldan bäri durmuşa geçirilýär, her ýyl bu hormatly at GDA şäherleriniň birine berilýär.


02.04.2024 14:28
17546

Türkmenistan we Özbegistan Magtymguly barada bilelikde film düşürerler

Aşgabatda geçirilen metbugat forumynyň netijelerinden soň türkmen we özbek kinorežisýorlary Magtymguly Pragy barada bilelikdäki çeper film surata düşürmek barada ylalaşdylar. Bu barada “Uly Aziýa” onlaýn neşiri...

29.02.2024 11:31
8831

Belli özbek aýdymlarynyň konserti Aşgabatda guralar

2-nji martda Aşgabatda “Watan” kino-konsert merkezinde meşhur özbek klassik aýdymlarynyň konserti geçiriler. Konsertiň çeper ýolbaşçysy Izzat Möwlýanow. Guramaçylaryň TmCars-a habar bermegine görä, konsert maksatnamasynda...

20.02.2024 19:54
10224

Film, sahna eseri, aýdym-saz bäsleşigi... Özbegistanda Magtymgulynyň şanyna nähili çäreler guralar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek barada karara gol çekdi. Çäreleriň Maksatnamasynda şular göz öňünde tutulýar:...

09.02.2024 11:04
19284

Aşgabatda meşhur özbek aýdymlarynyň konserti geçiriler

2-nji martda Aşgabatda “Watan” kino-konsert merkezinde meşhur özbek klassik aýdymlarynyň konserti geçiriler. Konserti “Sanly Hasap” hususy kärhanasy guraýar. Konsertiň çeper ýolbaşçysy Izzat Möwlýanow. Guramaçylaryň...