Gadyr gijesi mynasybetli Türkmenistanda 4 sany täze metjit açyldy

  • 06.04.2024 09:33
  • 23825
Gadyr gijesi mynasybetli Türkmenistanda 4 sany täze metjit açyldy

Mukaddes Remezan aýynyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli Türkmenistanda welaýatlarda täze gurlan metjitler açyldy.

 

Täze metjitler:

  • - Balkanabat şäheriniň kenarýaka Hazar şäherçesinde;
  • - Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň merkezinde;
  • - Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Döwletli şäherçesinde;
  • - Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Şatlyk şäherçesinde açyldy.

Häzirki zaman şäher gurluşygynyň, binagärlik sungatynyň täze tejribeleriniň milli ýörelgeler bilen utgaşdyrylmagynda gurlan metjidiň gurluşyk işlerini ýurdumyzyň hususy kärhnalaryň işçi-hünärmenleri alyp bardylar.
Ýurdumyzyň welaýatlarynyň täze açylan metjitlerinde Tarawa namazlary okaldy. 


şu gün 09:41
3299

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

düýn 22:19
3324

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

düýn 18:26
5022

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
8872

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...