Täjigistanda KIA-nyň resmi wekilhanasy peýda bolar

  • 05.04.2024 10:37
  • 2644
Täjigistanda KIA-nyň resmi wekilhanasy peýda bolar

Kia Motors ýakyn wagtda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde öz wekilhanasyny açar. Bu barada TASS habar berýär.

Hyzmatdaşlyk baradaky şertnama “Lesinwest” çäkli jogapkärçilikli jemgyýetiň müdirler geňeşiniň başlygy Şarifbek Dawlatow bilen Günorta Koreýanyň kompaniýasynyň resmi wekili Çžu Kimiň arasynda gol çekildi.
Häzirki wagtda Täjigistanda Kia-nyň saýtynda ýedi model – Kia EV6 elektrik krossoweri, Cerato, K5, K8, K9 sedanlary, Stinger liftbegi we Kia Bongo III ýük ulagy hödürlenýär.


11.06.2024 15:07
6496

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

22.05.2024 07:38
4896

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

18.05.2024 18:29
6971

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...

17.05.2024 13:16
7712

Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.   IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki...