Raketa arkaly ýetiriler: Alibaba harydy bir sagadyň içinde çalt eltip berjek raketany döretmegiň üstünde işleýär

  • 04.04.2024 12:00
  • 9582
Raketa arkaly ýetiriler: Alibaba harydy bir sagadyň içinde çalt eltip berjek raketany döretmegiň üstünde işleýär

Aliexpress bazarynyň eýesi Alibaba Group we Hytaýyň Space Epoch kosmos kompaniýasy bir sagadyň içinde dünýäniň islendik ýerine haryt ýetirip biljek gaýtadan ulanylýan raketanyň taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmäge başladylar diýip, Reuters-e salgylanýan RBK habar berýär.

Taslama ösüşiň başlangyç döwründe. Space Epoch-yň Yuanxing-1-ine esaslanan raketa göwrümi 120 kub metrlik gapda 10 tonna çenli ýük göterip biler.
Space Epoch bu raketa üçin hereketlendirijini eýýäm üstünlikli synagdan geçirdi, ýöne kompaniýa gysga möhletde taslamany durmuşa geçirmegiň aňsat bolmajakdygyny belleýär.
Ilon Maskyň SpaceX-niň hem gaýtadan ulanylýan raketalary ösdürýändigini bellemelidiris. 2024-nji ýylyň 4-nji martynda gaýtadan ulanylýan Crew Dragon kosmos gämisi SpaceX-iň Falcon-8 raketasynda HKS-a uçuryldy.
SpaceX Starship kosmiki gämisi bilen birlikde gaýtadan ulanylýan SuperHeavy raketasyny hem öndürýär. Ol ekipažy we ýükleri Ýeriň pes orbitasyna, Aýa we Marsa eltip bermek üçin döredilen dünýäniň iň güýçli raketa göterijisi bolup biler.


15.04.2024 14:01
1769

Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary...

02.04.2024 11:55
5705

Iň inçe PlayStation 5 görnüşli kiçi oýun kompýuteri çykdy

Hytaýda flagman Intel prosessory we Nvidia wideo kartasy bilen üpjün edilen inçe we kuwwatly AtomMan oýun mini-kompýuteriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär. AtomMan-yň ölçegleri...

30.03.2024 23:44
11194

Dünýäde 5.5G goldawyny alan ilkinji smartfon peýda boldy – bu Samsung ýa-da Huawei däl

China Mobile kompaniýasy dünýäde ilkinji 5.5G ulgamynyň täjirçilik taýdan ulanylyşa goýberilendigini habar berdi. Bu tehnologiýany (ol 5G-Advanced ýa-da 5GA) goldaýan ilkinji smartfon bolsa Oppo Find X7 Ultra boldy...

22.03.2024 06:04
25885

Hytaýda Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan şekilde howa menzili gurulýar

Hytaýyň günorta-günbataryndaky Çžeszýan welaýatynda dizaýny boýunça Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan täze Lişuý howa menzili gurulýar. MAD Architects binagärlik býurosy tarapyndan işlenip taýýarlanan taslama...