Makgregor 2024-nji ýylda doping üçin iň köp barlagdan geçirilen UFC söweşijisi boldy

  • 04.04.2024 05:09
  • 16904
Makgregor 2024-nji ýylda doping üçin iň köp barlagdan geçirilen UFC söweşijisi boldy

Iki diwizionda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor dünýäniň iň güýçli ligasynyň sanawynyň ähli türgenleriniň arasynda doping üçin iň köp barlagdan geçirilen söweşiji boldy diýip, metaratings.ru belleýär.

“Bloody Elbow” saýtynyň belleýşi ýaly, 2024-nji ýylyň başyndan bäri Makgregor bäş gezek doping barlagyny tabşyrdy. Iň köp barlagdan geçirilenleriň arasynda ikinji orny Şon Striklend bilen Maýra Bueno Silwa paýlaşdy. Olar üç gezek doping barlagyndan geçdiler.
35 ýaşly Makgregor soňky söweşini 2021-nji ýylyň iýul aýynda UFC 264 ýaryşynda Dastin Porýe garşy geçirdi. Söweşiň netijesinde Konor ýeňlişe sezewar boldy. Onuň hasabynda 22 ýeňiş we alty ýeňliş bar.


şu gün 11:03
5739

Mahaçew UFC-niň altyn ellikde söweşjek ilkinji söweşijisi bolar

70 kg çenli agram derejesinde UFC-niň häzirki çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynda amerikaly Dastin Porýe bilen söweşde altyn ellikli çykyş eder. Ol promouşeniň taryhynda söweşi altyn reňkli ellikde...

16.04.2024 20:01
12364

Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) ermenistanly söweşijisi Arman Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde birinji orny eýeledi. Täzelenen reýting promouşeniň saýtynda ýerleşdirildi...

15.04.2024 20:27
27921

Makgregor gaýdyp gelýär, Mahaçew titul goraýar: UFC iki uly söweşi yglan etdi

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt promouşeniň geljekki iki möhüm wakasyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada FightTime.ru habar berýär. 1-nji iýunda Nýuark şäherinde geçiriljek UFC 302 ýaryşynda Islam Mahaçew amerikaly...

14.04.2024 21:23
14122

UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş...