“Oppengeýmer” gapma-garşy seslenmelere garamazdan, Ýaponiýada rekord goýýar

  • 02.04.2024 14:31
  • 5366
“Oppengeýmer” gapma-garşy seslenmelere garamazdan, Ýaponiýada rekord goýýar

Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filmi Ýaponiýada ilkinji uik-endde gazanan girdeji ýygymy boýunça “Akwamen we ýitirilen şalyk” we “Dýuna 2” filmlerinden öňe geçip, rekord goýdy. Atom bombasyny dörediji J.Robert Oppengeýmeriň durmuşy barada gürrüň berýän film 2,5 mln dollar gazandy, bu bolsa 2024-nji ýylda Golliwudyň taslamalarynyň arasynda iň gowy görkezijidir.

Filmiň dünýädäki umumy girdejisi 965 mln dollara ýetdi. Film Ýaponiýada resmi relizinden sekiz aýdan soň çykaryldy.
“Oppengeýmer” onda Ýaponiýanyň we onuň pajygaly başdan geçirmesiniň ýokdugy üçin tankyda sezewar edildi. Meşhur režissýor Spaýk Li näme üçin Nolanyň atom bombalary taşlanan Ýaponiýa şäherleriniň pajygaly wakasyny görkezmändigi baradaky sorag bilen ýüzlenýär. Ýöne käbir kino tankytçylary režissýoryň maksadynyň hem hut şunda jemlenendigini öňe sürýärler: bolup geçen zatlary Hirosima we Nagasakä bomba taşlanandygyny Oppengeýmeriň edil özi ýaly radio arkaly bilen amerikan jemgyýetiniň gözi bilen görkezmek.
Mart aýynda “Oppengeýmer” ýylyň iň gowy filmi, režissýorlyk, erkek keşbi (Killian Mýorfi) we ikinji plandaky aktýor (Robert Dauni kiçi) ýaly nominasiýalarda ýedi “Oskar” baýragyna eýe boldy.
Belläp geçsek, 1945-nji ýylyň 6-njy we 9-njy awgustynda Hirosimadaky we Nagasakidäki partlamalaryň netijesinde birbada 80 müň adam ýogaldy. 1945-nji ýylyň ahyryna çenli, şol sanda onkologiýa kesellerinden we şöhle keselinden ölenleriň sany Hirosimada 90 – 166 müň adam, Nagasakide 60 – 80 müň adam boldy.


düýn 14:55
2213

“Çokundyran ata” filminiň režissýory Kann festiwalynda täze epiki filmini hödürleýär

Režissýor Frensis Ford Koppolanyň 1980-nji ýyllardan bäri üstünde işlän epiki ylmy-fantastiki filmi bolan “Megalopolis” 77-nji Kann festiwalynyň esasy bäsleşigine saýlandy. Býujeti 120 mln dollar bolan bu filmi...

düýn 14:03
2515

Margo Robbi “Monopoliýa” oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

Stoluň üstünde oýnalýan meşhur “Monopoliýa” oýny filme öwrüler. Taslama Margo Robbi prodýuserlik eder diýip, Variety habar berýär. Filmiň uýgunlaşmagy Lionsgate studiýasy tarapyndan paýlanar. Robbi LuckyChap Entertainment...

düýn 14:02
1466

2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär. Alypbaryjynyň ady heniz belli däl...

12.04.2024 16:01
2869

77-nji Kann kinofestiwalynyň programmasy yglan edildi

Parižde 2024-nji ýylyň 14-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann kinofestiwalyna gatnaşyjylaryň atlary yglan edildi. Esasy bäsleşige 19 film girdi, olaryň arasynda Frensis Ford Koppola, Kirill...