“Ýylyň bütindünýä awtomobili – 2024” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

  • 29.03.2024 21:21
  • 11815
“Ýylyň bütindünýä awtomobili – 2024” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2024-nji ýylyň Nýu-Ýork awtosalonynda World Car Awards (“Ýylyň bütindünýä awtomobili”) baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Ýeňijileriň sanawynda elektromobiller agdyklyk etdi diýip, tarantas.news habar berýär.

Şeýlelikde, ýokary baýraga hem “Dünýä elektromobili”, hem “Ýylyň bütindünýä awtomobili” adyna eýe bolan Kia EV9 mynasyp boldy. Ol bu ýeňiş ugrunda BYD Seal (Atto 4) we Volvo EX30 bilen bäsleşdi. Bu Kia kompaniýasy üçin uly ýeňiş bolup, üç hatarly elektrik krossoweriniň abraýyny ýokarlandyrmaga kömek eder.
Kia-nyň prezidenti we baş müdiri Ho Son Son bu baýragyň kompaniýanyň tehnologiýalaryň we dizaýn kämilliginiň çäklerini giňeltmäge ygrarlylygynyň subutnamasydygyny belledi.
Hyundai Motor Group-yň ýeňşi diňe şunuň bilen tamamlanmady. “Ýylyň sport awtomobili” nominasiýasynda Ioniq 5 N ýeňiji boldy. Bu ýerde birinji orun üçin BMW M2 we XM hem göreşdi.
“Ýylyň şäher awtomobili” nominasiýasynda BYD Dolphin we Lexus LBX awtomobillerinden öňe geçen Volvo EX30 ýeňiş gazandy. Öz gezeginde, BMW i5/5-Series awtomobili Mercedes E-Class-dan we EQE krossowerinden öňe geçip, “Ýylyň premial awtomobili” nominasiýasynda ýeňiji boldy.
Ahyrynda, Toyota Prius “Ýylyň dizaýny” baýragyna eýe boldy. Ol bu göreşde Ford Bronco we Ferrari Purosangue awtomobillerinden üstün çykdy. Baýrak awtomobiliň öňki görnüşlerine garanyňda has görnükli görünýän batyrgaý täze keşbiniň subutnamasydyr.


10.04.2024 22:39
5212

3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy...

05.04.2024 10:37
2454

Täjigistanda KIA-nyň resmi wekilhanasy peýda bolar

Kia Motors ýakyn wagtda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde öz wekilhanasyny açar. Bu barada TASS habar berýär. Hyzmatdaşlyk baradaky şertnama “Lesinwest” çäkli jogapkärçilikli jemgyýetiň müdirler geňeşiniň...

02.04.2024 14:33
19987

Kia duran ýerinden öz-özi tigirlenmek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 400 000-den gowrak Telluride wnedorožnigini yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy ulagyň duralgada duran ýerinden öz-özünden tigirlenip gitmegine sebäp bolup biläýjek meselesiniň bardygy sebäpli 427 407 sany Telluride wnedorožniginiň yzyna çagyrylandygyny habar berdi diýip, ABŞ...

19.03.2024 16:57
14638

Hytaýyň GAC awtoulagy Toyota Sienna-dan we Kia Carnival-dan ozduryp, dünýäde iň köp satylan miniwen boldy

2023-nji ýylyň netijeleri boýunça dünýäde iň köp satylan MPV synply awtoulag (bu miniwenleri hem öz içine alýar) Hytaýyň GAC Aito Y awtoulagy boldy. Ýylyň dowamynda dünýäde 4,4 million MPV awtoulagy satyldy, şolardan...