“Kung-fu Panda” franşizasy 2 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy

  • 27.03.2024 23:01
  • 5503
“Kung-fu Panda” franşizasy 2 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy

CBR.com-nyň habar bermegine görä, “Kung-fu Panda” multfilmler seriýasy boýunça dünýädäki kassa ýygymlarynyň umumy girdejisi 2 milliard dollardan geçdi.

Üstünlik mart aýynyň başynda çykan täze - dördünji bölümiň güýçli görkezijileri bilen berkidildi. Film ABŞ-da we beýleki ýurtlarda 268 million dollar girdeji gazandy we “Kung-fu Panda” “Nemonyň gözleginde” filminden öňe geçip, taryhda iň köp girdeji gazanan ýedinji franşiza boldy.
2008-nji ýylda surata düşürilen seriýaly ilkinji multfilm 632 million dollar gazandy. Onuň 2011-nji ýylda çykan dowamy 665,6 million dollar, 2016-njy ýyldaky trikwel  521,1 million dollar girdeji gazandy.
“Kung-fu Panda”-dan başga-da, “Dýuna” we “Jyn-arwahyň awçylary” filmleriniň geçen hepdäniň ahyrynda milliardlarça görkezijä ýetendigini bellemelidiris.


düýn 14:55
2213

“Çokundyran ata” filminiň režissýory Kann festiwalynda täze epiki filmini hödürleýär

Režissýor Frensis Ford Koppolanyň 1980-nji ýyllardan bäri üstünde işlän epiki ylmy-fantastiki filmi bolan “Megalopolis” 77-nji Kann festiwalynyň esasy bäsleşigine saýlandy. Býujeti 120 mln dollar bolan bu filmi...

düýn 14:03
2621

Margo Robbi “Monopoliýa” oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

Stoluň üstünde oýnalýan meşhur “Monopoliýa” oýny filme öwrüler. Taslama Margo Robbi prodýuserlik eder diýip, Variety habar berýär. Filmiň uýgunlaşmagy Lionsgate studiýasy tarapyndan paýlanar. Robbi LuckyChap Entertainment...

düýn 14:02
1539

2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär. Alypbaryjynyň ady heniz belli däl...

12.04.2024 16:01
2886

77-nji Kann kinofestiwalynyň programmasy yglan edildi

Parižde 2024-nji ýylyň 14-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann kinofestiwalyna gatnaşyjylaryň atlary yglan edildi. Esasy bäsleşige 19 film girdi, olaryň arasynda Frensis Ford Koppola, Kirill...