Aýa gonan Nova-C moduly işini hemişelik bes etdi

  • 26.03.2024 22:33
  • 11929
Aýa gonan Nova-C moduly işini hemişelik bes etdi

Mart aýynyň başynda Aý gijesiniň başlanmagy sebäpli uky režimine geçirilen Nova-C amerikan moduly adatdan daşary pes temperatura çydap bilmän, öz işini hemişelik bes etdi. Bu barada işläp düzüji kompaniýa Intuitive Machines habar berdi diýip, kommersant.ru belleýär.

“Uçuşy dolandyryjy hünärmenler çaklamalarynyň dogrudygy baradaky netijä geldiler – “Odisseýiň” energiýa ulgamy indi Ýere signal iberip bilmez. Bu “Odisseýiň” Aýa gonan ilkinji täjirçilik Aý moduly hökmünde taryhda galmak bilen, işini hemişelik bes edendigini tassyklaýar” – diýip, kompaniýa X sosial ulgamynda ýazdy.

Bu modul 1-nji martda uky režimine geçirildi. Ol 23-nji fewralda Aýa gondy we ýedi günüň dowamynda işlemelidi. Ýöne hünärmenler onuň uky režiminde adatdan daşary pes temperaturada işe ukyplylygyny barlap görmek kararyna geldiler. Nova-C missiýasy hususy Intuitive Machines we NASA tarapyndan amala aşyryldy. Şertnamanyň bahasy 118 mln dollar boldy.


düýn 12:16
1445

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
14545

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...

11.04.2024 07:56
5166

Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda rewolýusion ädim boljak Deep South superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada gizmochina...

10.04.2024 22:50
11967

Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

Amerikan biotehnologiýa kompaniýasy LyGenesis adam bedeniniň içinde bagyr ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän synag terapiýasynyň ikinji tapgyrynyň başlanandygyny habar berdi. Bu barada “New Scientist” neşiri...