Arkadag şäherinde “Saglyk” seýilgähi gurlar

  • 24.03.2024 07:36
  • 21930
Arkadag şäherinde “Saglyk” seýilgähi gurlar

23-nji martda Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäherde gurulýan hem-de gurulmagy meýilleşdirilýän seýilgähleriň, köpugurly stadionyň we ýol-ulag düzüminiň desgalarynyň şekil taslamalary görkezildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hödürlenen taslamalar bilen tanşyp, käbir bellikleri etdi we degişli düzedişleri girizdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem Arkadag şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän “Saglyk” seýilgähiniň taslamasy bilen tanyşdy, atlaryň heýkelleriniň görnüşlerini gözden geçirdi.
Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri täze şäheriň ýol-ulag düzüminiň desgalarynyň, ýollaryň ugrunda oturdylmagy meýilleşdirilýän ýagtylandyryş sütünleriniň aýratynlyklary bilen tanyşdy.


şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...

şu gün 14:01
5625

Köneürgenç etrabynda täze häzirkizaman obasy gurulýar

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda «Täze ýol» geňeşliginiň çäginde täze häzirki zaman obasynyň gurluşygy dowam edýär. Häzirki wagtda gurulýan binalaryň köpüsiniň gurluşyk işleri tamamlandy diýip, "Türkmenistan:...