Şanhaýda Apple-iň Hytaýdaky iň uly dükany işläp başlady

  • 23.03.2024 11:57
  • 6019
Şanhaýda Apple-iň Hytaýdaky iň uly dükany işläp başlady

Apple kompaniýasy 21-nji martda Şanhaýda Hytaýdaky iň uly ownuk söwda dükanyny açdy. Bu barada Xinhua agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

Szinýan iş sebitinde ýerleşen täze dükan dünýäde Apple üçin ikinji uly dükan boldy. Onuň meýdany 20 000 inedördül metrden gowrak.
Açylyş dabarasyna kompaniýanyň baş müdiri Tim Kuk gatnaşdy. Onuň hut özi ilkinji müşderileri garşylap, dükanyň işi bilen tanyşdy.
Kompaniýa Şanhaýdaky flagman dükanynda 150-den gowrak işgäriň işlejekdigini habar berdi. Olar müşderiler bilen diňe bir putunhuada (HHR-iň döwlet dili) däl, eýsem ýurduň ähli künjeginden alyjylaryň öz ene dillerinde kömek alyp bilmegi üçin hytaý diliniň 25 şiwesinde gürleşip bilerler.
Dükanyň işgärleri müşderilere iňlis, koreý, nemes, ispan we ýapon dilleri ýaly köp sanly daşary ýurt dillerinde hem hyzmat edip bilerler.


04.04.2024 06:23
8437

Samsung Apple-den öňe geçip, smartfon bazarynda öňdebaryjy ornuna dolanyp geldi

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi  hasaplanýan Samsung 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ilkinji gezek smartfon satuwynda öňdebaryjy boldy diýip, Business Korea habar berýär. Counterpoint Research-yň we Hana...

02.04.2024 12:45
7274

Stiw Jobsuň ulagjaýyndan başlanyp, pudagyň liderligine çenli: Apple 48 ýaşady

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Apple-iň döredilenine 48 ýyl doldy. Stiw Jobsuň ýönekeýje ulagjaýyndan işini ugrukdyryp başlan kompaniýa häzirki wagtda dünýäde iň täsirli we täzelikçi kompaniýalaryň birine öwrüldi...

01.04.2024 23:42
4042

Apple Samsung sebäpli OLED ekranly iPad Pro-nyň çykjak senesini yza süýşürmeli boldy

Täze nesil Apple iPad Pro planşetleriniň önümçiliginiň kesilmeginiň sebäbi belli boldy. Bu barada SamMobile habar berdi. Abraýly çeşmeler ozal Apple kompaniýasynyň mart aýynyň ahyryna täze nesil planşetini hödürlejekdigini...

30.03.2024 23:47
7060

Apple iPhone üçin Samsung displeýlerini gymmat hasaplaýar. Kompaniýa başga hyzmatdaşyň gözleginde

Samsung Display Apple kompaniýasyna iPhone SE 4 üçin her biri 30 dollar bahada paneller bilen üpjün etmegi teklip etdi. Ýöne Apple bu bahany örän gymmat hasaplap, teklipden ýüz öwürdi. Bu barada gizmochina salgylanyp...