Timoti Şalame “Düýbünden nätanyş” biografik filminde meşhur sazanda Bob Dilanyň keşbini ýerine ýetirer

  • 20.03.2024 10:08
  • 4493
Timoti Şalame “Düýbünden nätanyş” biografik filminde meşhur sazanda Bob Dilanyň keşbini ýerine ýetirer

Nýu-Ýorkda “Düýbünden nätanyş” biografik filmi surata düşürilip başlandy. Ol meşhur sazanda, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Bob Dilanyň ömrüne we döredijiligine bagyşlanýar. Filmde baş keşbi “Dýunanyň” we “Willi Wonkanyň” ýyldyzy Timoti Şalame ýerine ýetirer. Bu barada Rolling Stone neşiri ýazýar.

Internet torunda eýýäm aýdym-saz dramasynyň surata düşürilişinde Timoti Şalame bilen ilkinji suratlar peýda boldy. Film Dilanyň 1960-njy ýyllarda peýda bolşy, onuň folk-sazandasyndan rok-n-roll ikonasyna geçişi barada gürrüň berer. Filmiň režissýory hökmünde “Ford Ferrarä garşy”, “Logan”, “Ýuma gidýän otly” we “Indiana Jons 5” filmleri bilen belli bolan Jeýms Mengold çykyş eder.
Şalame bilen birlikde filme Edwadr Norton we El Fanning gatnaşýar.
Filmiň anyk relizi heniz yglan edilmedi, ýöne ony geljek ýyl çykarmak meýilleşdirilýär. ABŞ-da filmiň distribýutory Searchlight Pictures studiýasy bolar.


01.04.2024 13:24
3195

Fransiýada Guççi maşgalasy barada serial çykarylar

Gaumont fransuz kinostudiýasy Guççi maşgalasy, Gucci moda brendiniň döredijileri we eýeleri barada serial çykarar. Bu barada Numero salgylanyp, daily.afisha.ru ýazýar. Taslamanyň üstünde tanymal maşgalanyň wekilleri...

05.04.2024 15:06
10488

Dolce & Gabbana binagärlik işine gatnaşýar: brend Maýamide 320 metrlik diňiň taslamasyny hödürledi

Italiýanyň Dolce & Gabbana brendi Maýamide gurulmagy meýilleşdirilýän ilkinji ýaşaýyş diňiniň taslamasyny hödürledi. Binanyň dizaýny Nýu-Ýorkyň Studio Sofield binagärlik studiýasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlandy...

02.04.2024 16:34
15315

Emma Stoun 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzy boldy

“New York Post” neşiri 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzlarynyň sanawyny hödürledi. Sanawda birinji orny Golliwudyň aktrisasy Emma Stoun eýeledi. Ýatlap geçsek, şu ýyl Stoun “Betbagt biçäreler”...

31.03.2024 15:55
35344

Saud Arabystanynyň wekili ilkinji gezek “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşar

2024-nji ýylda “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşyjylaryň biri saud arabystanly model Rumi al-Kahtani bolar. Ol Meksikada geçiriljek bäsleşikde ilkinji gezek patyşalyga wekilçilik eder. Bu barada esquire.kz habar...