Adam Sendler we Jorj Kluni “Barbini” döredijileriň filminde surata düşer

  • 17.03.2024 11:12
  • 2535
Adam Sendler we Jorj Kluni “Barbini” döredijileriň filminde surata düşer

Netflix “Kalmar we kit” hem-de “Nika hekaýaty” filmleri bilen belli bolan Noa Baumbahyň täze filminiň surata düşürilýändigini anons etdi. Taslamanyň aktýorlar düzümine belli ýyldyzlar Adam Sendler we Jorj Kluni girdi. Şeýle-de, filmde Lora Dern, Billi Krudap, Greta Gerwig, Patrik Wilson, Jim Brodbent, Lars Aýdinger, Alba Rorwaher, Emili Mortimer (ssenariýanyň awtordaşy) we beýlekiler çykyş eder.

Sýužet barada jikme-jik maglumatlar gizlin saklanýar, ýöne söhbetdeşlikleriň birinde režissýor munuň “ulularyň ulalyşy barada gyzykly we duýguly film” boljakdygyny aýtdy.
Belläp geçsek, Baumbah bilen Gerwig ýakynda “Barbi” filminiň ssenariýasy üçin “Oskar” baýragyna dalaşgär görkezildi.
Netflix-iň täze taslamasy Baumbahyň filmografiýasynda 10-unjy film bolar. Reliziň senesi heniz belli däl.


düýn 15:24
2304

HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly...

düýn 14:06
799

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

16.04.2024 19:49
9104

Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline...

14.04.2024 14:01
4996

“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we...