Toyota Ýewropadaky satuw rekordyny täzeledi. Şol bir wagtyň özünde, Toyota GR86 sport awtoulagy Toyota Prius-dan has meşhur boldy

  • 30.01.2024 13:54
  • 6960
Toyota Ýewropadaky satuw rekordyny täzeledi. Şol bir wagtyň özünde, Toyota GR86 sport awtoulagy Toyota Prius-dan has meşhur boldy

Toyota 2023-nji ýylda Ýewropada (Lexus awtoulaglaryny hem goşmak bilen) 1173419 sany awtoulag satdy. Brendiň iň meşhur awtoulagy Yaris Cross krossoweri boldy (185 569 sanysy satyldy) diýip, Motor1-e salgylanýan IXBT.com habar berdi.

Şereketiň iň köp satylan ikinji awtoulagy Toyota Corolla (166925), üçünjisi Toyota CH-R ykjam krossoweri boldy.
Ýewropalylaryň Prius gibridine (2755) garanda, elýeter bahaly Toyota GR86 (4041 awtoulag satyldy) sport ulagyny satyn almagy makul bilendigi bellärliklidir.


Hünärmenleriň pikiriçe, munuň birnäçe düşündirişi bar. Birinjiden, Ýewropadaky Prius iň uly motor gammasyna eýe däl: mysal üçin adaty gibridi ýok - diňe plug-in gibrid görnüşi hödürlenýär. Ikinjiden, täze Prius-yň müşderilere gowşurylyşy 2023-nji ýylyň başyndan başlanmady. GR86-nyň meşhurlygynyň mümkin bolan üçünji sebäbi, ýakyn wagtda onuň bazardan gitjegidir: Ýewropada 2024-nji ýylyň ahyrynda bu modeliň satuwy bes ediler. Käbir ýewropaly müşderiler mümkinçilik bar wagty awtoulag satyn alyp galmak isleýärler.


şu gün 12:24
5994

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek...

16.02.2024 14:11
38501

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

14.02.2024 01:09
12590

J.D.Power tarapyndan Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra we Tacoma iň ygtybarly awtomobiller hökmünde saýlandy

J.D.Power amerikan agentligi awtomobilleriň ygtybarlylygy boýunça 35-nji ýyllyk Vehicle Dependability Study reýtingini hödürledi. Bu ýyl Toyota kompaniýasy ýeňiş gazandy. Bu barada ixbt.com belleýär. Öz golçur...

12.02.2024 06:45
8866

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň täzelenen görnüşini hödürledi

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin täzelenen görnüşini hödürledi. Täze awtoulag gibrid hereketlendirijilerine, täze dizaýnly yşyk diodly faralara, üçekde panorama lýugyna we beýleki...