Dubaýda bahasy 2,7 million dollardan 10 million dollara çenli bolan öýli kaşaň Mersedes-Benz Places ýaşaýyş diňi gurlar

  • 30.01.2024 07:45
  • 16895
Dubaýda bahasy 2,7 million dollardan 10 million dollara çenli bolan öýli kaşaň Mersedes-Benz Places ýaşaýyş diňi gurlar

Mersedes-Benz Emiratyň Binghatti jaý gurluşyk şereketi bilen bilelikde Dubaýda başy gökdirän Mercedes-Benz Places ýaşaýyş jaýyny gurar, ondaky öýleriň hersiniň bahasy 10 million dollar bolar diýip, Inc. habar berýär.

Kaşaň diňiň gurluşygyna 1 milliard dollar sarp ediler.
65 gatly bina Dubaýyň gyzgalaňly şäher merkezinden, takmynan, 341 metr belentlige galar. Gurluşyk işleri 2026-njy ýylyň dördünji çärýeginde tamamlanar.
Awtoulag öndürijisiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä, binada dünýäniň iň beýik minarasy - 828 metr beýiklikdäki Burj-Halifany synlap boljak 150 öý bolar.
Golaýda Binghattiniň kaşaň awtoulag öndürijisi Bugatti bilen ýaşaýyş jaý taslamasyny durmuşa geçirýändigini habar beripdik. Bu kompaniýa üçin binada awtoulaglary penthouslara daşamak üçin liftler bolar.


25.01.2024 23:31
24715

Dubaýda dünýädäki iň uzyn kese binanyň gurluşygy tamamlanýar

Dubaýda 225 metrlik gorizontal (kese) panoramo binasynyň gurluşygy tamamlanýar. Ol dünýädäki iň uzyn konsol binasy bolar. Taslama Ýaponiýanyň Nikken Sekkei binagärlik studiýasy tarapyndan işlenip taýýarlandy diýip...

04.01.2024 14:25
14445

BAE-de Täze ýyl feýerwerki Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

BAE-niň Ras-el-Haýma Emirliginde ýaýbaňlandyrylan Täze ýyl feýerwerki Ginnesiň rekordlar kitabyna iki ugur boýunça girizildi: ol suwuň ýüzündäki iň uzyn feýerwerk we asmandaky iň uzyn feýerwerk boldy. Bu barada...

30.12.2023 17:13
7838

Dubaýda dünýädäki iň uly Rubigiň kubigi gurnaldy

Dubaýdaky 700 töweregi ýokary okuw mekdebini we okuw merkezlerini jemleýän bilim klasteri Dubai Knowledge Park öz 20 ýyllygy mynasybetli agramy 300 kg-dan gowrak ägirt uly Rubigiň kubigini gurnady. Bu kubik Ginnesiň...

20.12.2023 14:33
12256

BAE-niň bütin çäginde mugt Wi-Fi işe girizildi

Abu-Dabiniň ýaşaýjylary we myhmanlary awtobusda, kenarda ýa-da seýilgähde, umuman, nirede bolandyklaryna garamazdan, indi hemişe aragatnaşykda bolup bilýärler. Khaleej Times neşiriniň habar bermegine görä, Häkimlikler...