Samsung-yň akylly ýüzügi barada käbir maglumatlar peýda boldy

  • 24.01.2024 14:23
  • 8555
Samsung-yň akylly ýüzügi barada käbir maglumatlar peýda boldy

Samsung kompaniýasynyň täze akylly ýüzügini günüň dowamynda barmagyňyzdan aýyrman dakynyp bilersiňiz. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär.

Pudak analitigi Awi Gringart Threads sosial ulgamynda Samsung-yň akylly ýüzüginiň prototipi bilen içgin tanyş bolandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, Galaxy Ring-iň agramy örän az bolup, ulanyjy ony günüň dowamynda aýyrman dakynyp bilýär we hatda uky wagtynda hem aýyrman biler.
Şeýle-de, ýüzügiň birnäçe ölçege eýe boljakdygy belli boldy. Maglumatlarda dewaýsyň üç ölçegde, şol sanda 13-lik ölçegde çykjakdygy görkezilýär. Analitik bu ýerde içki diametri 0,874 dýuým ýa-da 22,20 mm bolan ýüzügi göz öňünde tutýan bolmaly.
Hünärmeniň aýtmagyna görä, ýüzügi saglygyňa, özüňi duýşuňa we uka gözegçilik etmek üçin ulanyp bolar. Köp ýagdaýda ol bazardaky Oura ýaly beýleki smart ýüzükleri ýatladyp biler. Akylly aksessuaryň çykjak senesi we bahasy häzirlikçe belli däl, ýöne Gringart Galaxy Ring-iň şu ýylyň dowamynda satuwa çykjakdygyna ynandyrýar.


15.02.2024 16:02
4523

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

19.01.2024 21:23
6909

Samsung Galaxy Ring akylly ýüzügini görkezdi

Samsung kompaniýasy täze flagmanlar Galaxy S24, Galaxy S24 Plus we Galaxy S24 Ultra-a bagyşlanan Galaxy Unpacked-iň tanyşdyrylyşyny barmaga dakylýan iň täze  Galaxy Ring ýüzügini görkezmek bilen  tamamlady diýip...

14.01.2024 16:59
15162

Akkumulýatorsyz işlemäge ukyply Samsung smartfony hödürlendi

Samsung täze, goralan Galaxy XCover7 smartfonyny görkezdi. Kompaniýa smartfonyň ähli esasy aýratynlyklaryny aýan etdi diýip, ixbt.com habar berýär. Galaxy XCover7 SoC Media Tek Dimensity 6100+ çipsetine esaslanýar...

12.01.2024 15:16
4000

Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

Google we Samsung Android üçin faýly çalt paýlaşmagyň täze ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Kompaniýalar täze önümi Las-Wegasdaky CES sergisinde hödürledi diýip, Ferra GSMArena salgylanyp habar...