«Üç pälwan we Ýeriň göbegi» Russiýanyň taryhynda iň üstünlikli multfilm boldy

  • 24.01.2024 12:18
  • 8569
«Üç pälwan we Ýeriň göbegi» Russiýanyň taryhynda iň üstünlikli multfilm boldy

«Üç pälwan we Ýeriň göbegi» animasion filmi «Melnisa» animasiýa studiýasynyň «Üç pälwan» franşizasynda we Russiýanyň animasiýasynyň taryhynda iň üstünlikli film boldy. Bu barada RBK Life «Wolga» prokat kompaniýasynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

Kompaniýanyň wekilleri filmiň dördünji dynç günüň netijelerine görä, prokatda 947 million rubl ýygnandygyny aýtdy. Bu eýýäm animasiýa franşizasynyň öňki bölümleriniň toplan serişdelerinden has köpdür: «Üç pälwan uzak kenarlarda» (2012) multfilmi 933 million rubl, «Üç pälwan. At göçümi» (2015) bolsa 925 million rubl toplady.
Ýatlatsak, asylly pälwanlar we olaryň dostlary baradaky franşizanyň 12-nji bölümi 2023-nji ýylyň 28-nji dekabrynda uly ekranlara çykdy. Hekaýada Ýylan Gorynyç çaga dinozawra duşýar. Tomaşaçylaryň söýgüli gahrymanlary at Ýuliý, Knýaz we Alýoşa Popowiç uzak geçmişe düşýärler. Multfilmiň gahrymanlary «wagt syýahatçylaryny» nädip yzyna getirip boljakdygyny we Ýeriň göbeginiň nämedigini anyklamaly bolarlar.


21.02.2024 06:51
1634

Tretýakow galereýasynda Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň sergisi guralar

Ýakyn geljek Russiýanyň Tretýakow galereýasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky...

05.02.2024 08:06
16622

Türkmenistanly Oleg Kononenko kosmosda geçiren umumy wagty boýunça täze rekord goýdy

Türkmenistanyň Gahrymany, «Roskosmosyň» kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko kosmosda bolmagyň umumy dowamlylygy boýunça täze rekord goýdy diýip, «Roskosmosyň» Telegram kanalynda habar berilýär. Kononenko...

04.02.2024 21:22
9814

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...

24.01.2024 11:29
17863

Roskosmos gijeki Aşgabadyň kosmosdan düşürilen suratyny paýlaşdy

Türkmenistanyň Gahrymany, Roskosmos-yň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, TASS-nyň Halkara kosmos stansiýasyndaky (ISS) ýörite habarçysy Oleg Kononenko Aşgabat şäheriniň gije Halkara kosmos stansiýasynyň (HKS)...