Adampisint robotlar ABŞ-daky BMW zawodynda işläp başlar

  • 22.01.2024 12:31
  • 7685
Adampisint robotlar ABŞ-daky BMW zawodynda işläp başlar

BMW Manufacturing nemes awtoulag öndürijisi Figure robot öndüriji başlangyç bilen adampisint robotlary döretmek barada şertnama baglaşdy. olar Günorta Karolinanyň Spartanburg şäherindäki Demirgazykamerikan zawodynda käbir önümçilik ýerlerinde adamlaryň ornuny eýelär diýip, IXBT.com habarlar gullugy habar berýär.

Bu Figure 2022-nji ýylda döredileninden bäri gol çekilen ilkinji täjirçilik şertnamasydyr. Figure-niň baş direktory Brett Adkokyň sözlerine görä, başda önümçilikde az sanly robot ulanylyp başlanar. Eger zähmet öndürijiliginiň maksat edinilen görkezijilerine ýetilse, onda olaryň sany köpeldiler.
Robotlar dürli sehlerde – kuzow bölümindäki, metal listlerini işläp bejerýän bölümdäki we ammarlardaky önümçilik proseslerine ornaşdyrylar.
Maşynlar deslap neýrosetleriň okuwlary arkaly tälim alarlar: robotyň soňraky ýerine ýetirjek amallary AI-de birnäçe gezek görkeziler.
Okuw prosesi tamamlanandan soň, maşynlar özbaşdak işlär.

Adkok: "Roboty ýakynyndaky adamlar üçin howpsuz bolar derejede taýýarladyk" diýdi.

Synag üstünlikli geçen ýagdaýynda, adampisint robotlar soň beýleki BMW zawodlarynda-da peýda bolar.


şu gün 07:28
983

BMW 5-Series 2023-nji ýylyň jemleri boýunça biznes klasynda satuw lideri boldy

BMW 5-Series 2023-nji ýylda dünýäde iň köp satylan kaşaň awtoulag boldy. Satuwyň 13,6 göterim peselendigine garamazdan, BMW 5-Series-iň 263 993 sanysy satyldy. Bu Focus2move-yň soňky hasabatyndan gelip çykýar....

şu gün 07:27
1557

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...

şu gün 07:12
1464

Dünýäniň awtoulag bazary 7,1% ösdi. Hytaý - satuwda öňdebaryjy

Focus2move-yň berýän maglumatlaryna görä, dünýädäki ýeňil awtoulag bazary 2023-nji ýylda 7,1% ösüşi görkezdi. Iň uly 15 ýurtdan 12-si iki sanly ösüş depginini hasaba aldy. Hytaý 25,1 million ulagy satmak bilen...

27.02.2024 19:46
16344

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär. Reýtingde BYD 9-njy orna...