Dünýäniň IT bazarynyň göwrümi 2024-nji ýylda 5 trillion dollara ýeter. Ösüş AI-niň ornaşdyrylmagynyň hasabyna güýçlendiriler

  • 20.01.2024 18:20
  • 3459
Dünýäniň IT bazarynyň göwrümi 2024-nji ýylda 5 trillion dollara ýeter. Ösüş AI-niň ornaşdyrylmagynyň hasabyna güýçlendiriler

Geçen ýyl dünýäniň IT bazaryndaky çykdajylar, öňküsi ýyl bilen deňeşdirilende, takmynan 3,3 göterim ýokarlap, 4,68 trillion dollara ýetdi. Servernews-iň habar bermegine görä, 2024-nji ýylda pudagyň ösüş depgini ýokarlamagyny dowam etdirer, muňa emeli aňyň giňden ornaşdyrylmagy täsirini ýetirmeli diýip, Gartner-iň çaklamasynda aýdylýar.

Seljerijiler maglumat merkezleri, elektron enjamlary, kärhana derejeli programma üpjünçiligi, IT hyzmatlary we telekommunikasiýa hyzmatlary ýaly segmentleri hasaplaýarlar.
Gartneriň çaklamalaryna görä, bu kategoriýalaryň hemmesi 2024-nji ýylda ösüşi görkezer. Şeýlelik bilen, telekommunikasiýa hyzmatlary ýylda 2,3% ösüş görkezip, 1,47 trillion dollar girdeji getirer. IT hyzmatlary 1,50 trillion dollar girdeji gazanar, ösüş - 8,7% bolar. Kärhana programma üpjünçiligi, takmynan, 12,7% ösüp, 1,03 trillion dollar bolar. Maglumat merkezleri çykdajylaryň 7,5% ýokarlanandygyny görkezip, 261,33 milliard dollar girdeji getirer. Elektron enjamlar pudagynda ösüş 4,6% - 732,29 milliard dollara garaşylýar. Şeýlelik bilen, 2024-nji ýylda dünýä IT bazarynyň göwrümi 5 trillion dollara ýeter.


düýn 17:34
8074

NVIDIA bir günde 230 milliard dollar gymmatlap, absolýut dünýä rekordyny goýdy

NVIDIA bazar kapitalizasiýasyny bir günde 230 milliard dollardan gowrak artdyrmak bilen, dünýä rekordyny goýdy. Bloomberg-iň ýazmagyna görä, kompaniýanyň paýnamalarynyň 15% ýokarlanmagy Meta tarapyndan fewral aýynyň...

17.02.2024 12:32
2270

OpenAI “GPT-ni” eksklýuziw brendi hökmünde ulanyp bilmez

ABŞ-nyň Patentler we haryt nyşanlary boýunça edarasy (USPTO) OpenAI kompaniýasyna “GPT” söwda markasyny hasaba almakda boýun gaçyrdy. Bu barada TechCrunch habar berýär. Edaranyň ret etmeginiň sebäbi markanyň “kesgitsizligi”...

08.02.2024 08:19
4069

«Huawei» emeli aň çipleri üçin smartfon önümçiligini haýallatdy

Hytaýyň «Huawei» kompaniýasy emeli aň çiplerine bolan islegiň artmagy sebäpli «Mate 60» flagman smartfonlarynyň önümçiliginiň depginlerini haýallatdy. Bu barada vesti.ru «Reuters» habarlar gullugyna salgylanyp...

30.01.2024 14:02
5040

Emeli aň üçin çip bazarynyň 70-90%-i Nvidia-nyň paýyna düşýär. Kompaniýanyň bazar bahasy bir ýylda üç esse ýokarlandy

Nvidia amerikan tehnologiýa kompaniýasynyň bazar bahasy emeli aň üçin çiplere bolan islegiň düýpgöter artmagy netijesinde geçen ýyl üç esse ýokarlandy we häzir 1,5 trln dollara barabar. Muny Gartner we Moor Insights...