Huawei HarmonyOS Next operasion ulgamyny tanyşdyrdy. Ol Android programmalarynyň işlemegini goldamaýar

  • 20.01.2024 15:09
  • 4607
Huawei HarmonyOS Next operasion ulgamyny tanyşdyrdy. Ol Android programmalarynyň işlemegini goldamaýar

Işläp düzüjiler üçin geçirilen tanyşdyryş dabarasynda Huawei kompaniýasy Android programmalarynyň işlemegini goldamaýan HarmonyOS Next operasiýa ulgamyny hödürledi. IXBT.com-yň habaryna görä, hytaý ägirdi öz ýoly bilen gidip, Google Android we Apple iOS bilen güýçli bäsdeşlige girmek kararyna geldi.

Täze platformanyň täjirçilik taýdan işe girizilmegi 2024-nji ýylyň dördünji çärýegine meýilleşdirilýär.
Diňe ykjam programma üpjünçiligini ösdürmek hytaý ägirdi üçin ýeterlik däl – ol tutuş ekoulgamy gurmagy maksat edinýär. HarmonyOS Next programma dükanynda eýýäm 200-e golaý programma bar, ýöne ýylyň ahyryna çenli kompaniýa olaryň sanyny 5 müňe, geljekde bolsa olaryň sanyny 500 müňe çenli köpeltmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin kompaniýa döredijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär, SDK, resminamalar we okuw materiallaryny çykarýar. Gürrüň düýbünden täze tehnologiýa jemgyýetini döretmek barada gidýär.
Huawei bu işe ep-esli maýa goýýar: kompaniýa, öz programmalaryny döretmekden başlap, ösüş gurallaryna çenli innowasiýany höweslendirmek üçin 7 milliard ýuan (970 million dollar) bölüp berdi. Kompaniýa diňe bir geljegi uly tehnologiýalara däl, eýsem 300-den gowrak bilim edaralary bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen işläp düzüjileriň täze neslini ösdürip ýetişdirmäge hem maýa goýýar.


24.02.2024 22:56
9995

Huawei suwdan goragly we emeli hemra aragatnaşygy bolan Pocket 2 eplenýän smartfonyny tanyşdyrdy

«Huawei» kompaniýasy iki eplenýän «Pocket 2» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. Täze önüm 2690x1136 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 2200 nit...

15.02.2024 15:56
7293

Täze reňk çözgütleri. Insaýder täze, ýygnalýan Huawei Pocket S2-niň suratyny çap etdi

Gizmochina-nyň habar bermegine görä, Internetde golaýda çykmaly eplenýän Huawei Pocket S2 smartfonynyň täze suratlary we ol baradaky jikme-jiklikler ýaýrady. Fixed Focus insaýderi tarapyndan neşir edilen suratlar...

12.02.2024 10:47
3343

Huawei Vision Pro. Apple-iň VR garniturasyna arzan bäsdeş tapylyp biler

Huawei giňeldilen hakykat tehnologiýalary ulgamynda Apple-den yza galmaz. Hytaýyň kompaniýasy bahasy “almaçylaryň” golaýda uly şowhun bilen görkezen Apple Vision Pro-synyň ýarpy bahasyna golaý boljak we agramy...

11.04.2023 10:30
14367

Huawei 17-nji aprelde nova11 smartfolaryny tanyşdyrar

Huawei-iň resmi Weibo sosial media sahypasy kompaniýanyň 17-nji aprelde Huawei nova11 seriýaly smartfonlary we beýleki önümleri satuwa çykarmak üçin çäre geçirjekdigini mälim etdi. Bu konferensiýada Huawei nova11...