Täze PWD formaty PDF-iň ornuny tutar. Ol oflaýn režimde wideo we ses keşini goldaýar

  • 20.01.2024 14:34
  • 2421
Täze PWD formaty PDF-iň ornuny tutar. Ol oflaýn režimde wideo we ses keşini goldaýar

Resminamalary okamak we dolandyrmak üçin Polar innowasion platformasy Portable Web Documents (PWD) atly täze resminama formatyny hödürledi. Ol HTML 5-e esaslanýar we ýakyn wagtda PDF-iň ornuny tutup biler diýip, Polar web sahypasyna salgylanýan Ferra habar berýär.

Bu format wideo, ses, şekil we interaktiw diagrammalaryň keş görnüşini goldap biler, ol PWD-ni doly interaktiw kitap ýaly edip, oflaýn tertipde işlär.
PWD zip faýl arhiwinde gaplanan ähli garaşly çeşmeleri öz içine alýan doly HTML resminamasydyr.
Bu format web sahypalary ýatda saklamak meselesine diňe bölekleýin çözgüt hödürleýän WARC we MHTML ýaly bar bolan formatlar bilen baglanyşykly birnäçe meseläni çözýär.
Taslamanyň awtorlarynyň sözlerine görä, PWD PDF we HTML-iň artykmaçlyklaryny özünde jemleýän we web sahypalaryny awtonom arhiwlemek üçin täze mümkinçilikleri hödürleýän häzirki resminama formatlaryna ajaýyp alternatiwa boljakdygyny wada berýär.

şu gün 00:24
988

Windows-yň fotoredaktorynda Photoshop-yň neýroulgam bozgujynyň analogy peýda boldy

«Microsoft» «Windows 10» we «11-däki» «Photos» ykjam goşundysy üçin täze «Generative Erase» funksiýasyny yglan etdi. Emeli aň esasynda işleýän bu gural suratlardan islenmeýän zatlary bary-ýogy birnäçe gezek düwmä...

şu gün 00:13
990

Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature»...

düýn 23:59
2515

Hytaýyň Guýçžou welaýatynda 250 million ýaşly “aždarha” tapyldy

Hytaýly, ABŞ-ly we ýewropaly paleontologlaryň halkara topary Guýçžou welaýatynda (Hytaý), takmynan, 250 million ýyl ozal ýaşap geçen, örän uzyn boýunly deňiz süýrenjesini - dinosefalozawryň bitewi diýen ýaly skeleteni...

düýn 23:57
1192

Günde partlama: 25-nji fewralda Ýere magnit hadysasy täsir edip biler

24-nji fewralda sagat 03:00 bilen 04:00 aralygynda (Aşgabat wagty bilen) Günde 2017-nji ýyldan bäri iň güýçli X6.3 klasly partlama bolup geçdi. Bu barada RYA-nyň Kosmos gözlegleri institutynyň Gün astronomiýa barlaghanasyna...