Apple Aždarhanyň ýyly mynasybetli haşamlanan AirPods Pro nauşniklerini çykardy

  • 19.01.2024 21:27
  • 6424
Apple Aždarhanyň ýyly mynasybetli haşamlanan AirPods Pro nauşniklerini çykardy

“Hytaý Täze ýyly” diýlip hem atlandyrylýan, Aý senenamasy boýunça ýetip gelýän Täze ýyl bilen baglylykda amerikan kompaniýasy Apple Aždarhanyň ýyly mynasybetli haşamlanan ikinji nesil AirPods Pro nauşnikleriniň çäkli seriýasyny çykardy. Original gutuly enjam kompaniýanyň saýtynda görkezilýär diýip, rbclife.ru habar berýär.

MacRumors neşiriniň ýazmagyna görä, özboluşly AirPods Pro nauşnikleri Hytaýda, Gonkongda, Singapurda, Wýetnamda we Makaoda, şeýle-de Gök Aždarhanyň ýylyny belleýän Günorta Koreýada Apple-iň onlaýn dükanlarynda elýeterlidir. AirPods Pro USB-C zarýad berijisi üçin daşlykda haşamlanan aždarha eýe boldy, olaryň ýerleşdirilen gutusynda bolsa gyzyl aždarha şekillendirilen. Galan ýagdaýlarda bu nauşnikler hem funksiýa, hem baha taýdan adaty wersiýalardan tapawutlanmaýar.
Mundan başga-da, Apple Hytaý Täze ýyly mynasybetli öz aksessuarlarynyň başga görnüşlerini-de hödürledi. Mysal üçin, onlaýn dükanda iPhone 15 Pro üçin gyzyl aždarhanyň şekili bolan OtterBox Lumen Series daşlygyny görmek bolýar. 


şu gün 07:30
1068

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

24.02.2024 17:59
8906

Apple iPhone 15-iň batareýasynyň ömrüni uzaltdy

«Apple» kompaniýasy «iPhone 15» smartfonlaryna giňeldilen batareýa sazlamalaryny goşdy. Bu barada «MacRumors» neşiri habar berýär. «iOS 17.4-iň» beta wersiýasyna täze batareýa sazlamalary girizildi. Ulanyjylar...

23.02.2024 16:11
5488

Apple Ýewropada smartfon üpjünçiligi boýunça 21 aýdan soň Samsung-dan öňe geçdi

2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Apple Ýewropada smartfon üpjünçiliginiň göwrümi boýunça soňky 21 aýda ilkinji gezek Samsung-dan öňe geçdi. Canalys analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, Ýewropanyň umumy...

22.02.2024 18:25
15004

Apple: iPhone smartfonlaryny saç guradyjy we tüwi bilen guratmaň!

Apple öz saýtynda ulanyjylara iPhone-y suwa gaçan ýagdaýynda saç guradyjy ýa-da tüwi bilen guratmazlygy duýduryjy maglumaty ýerleşdirdi. Kompaniýa iPhone smartfonlaryny guratmak üçin daşarky ýylylyk çeşmelerini...