Lexus Akio Toýodanyň adyny göterýän LBX Morizo RR krossowerini hödürledi

  • 16.01.2024 13:26
  • 7975
Lexus Akio Toýodanyň adyny göterýän LBX Morizo RR krossowerini hödürledi

Lexus GR Yaris-iň we GR Corolla-nyň güýçli üç silindrli hereketlendirijisi berlen kindiwanja krossower çykardy. Sekiz tizlikli awtomatiki geçiriş bilen enjamlaşdyrylan bu awtoulag GR Yaris 2024 Tokio awtoulag sergisinde görkezildi diýip, motor1-e salgylanýan IXBT.com ýazýar.

Geçen ýyl satuwa çykarylan LBX Yaris Cross -yň premium görnüşi, bu gezek bolsa  Toyota-nyň kaşaň bölümi G16E-GTS hereketlendirijisi bilen işleýän konsepti görkezdi.
Täze Lexus LBX 1,6 litrlik turbo görnüşli hereketlendirijisi arkaly 300 at güýjüne eýedir. Içerki üç silindrli hereketlendiriji 400 Nm tork döredýär. Krossower Toyota-nyň başlygynyň hormatyna atlandyryldy. Morizo – bu Akio Toýodanyň lakamy.
Awtoulag täze işlenip düzülen sekiz tizlikli awtomatiki geçiriş bilen enjamlaşdyrylandyr.
Lexus LBX Morizo RR Lexus -yň goýberiljek senesi barada entek hiç zat aýdylmady.


şu gün 12:24
38

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek...

16.02.2024 14:11
38175

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

14.02.2024 01:09
12526

J.D.Power tarapyndan Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra we Tacoma iň ygtybarly awtomobiller hökmünde saýlandy

J.D.Power amerikan agentligi awtomobilleriň ygtybarlylygy boýunça 35-nji ýyllyk Vehicle Dependability Study reýtingini hödürledi. Bu ýyl Toyota kompaniýasy ýeňiş gazandy. Bu barada ixbt.com belleýär. Öz golçur...

12.02.2024 06:45
8809

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň täzelenen görnüşini hödürledi

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin täzelenen görnüşini hödürledi. Täze awtoulag gibrid hereketlendirijilerine, täze dizaýnly yşyk diodly faralara, üçekde panorama lýugyna we beýleki...