Amerikaly Jim Miller söweşleriň we ýeňişleriň sany boýunça UFC-niň rekordlaryny täzeledi

  • 15.01.2024 17:57
  • 24019
Amerikaly Jim Miller söweşleriň we ýeňişleriň sany boýunça UFC-niň rekordlaryny täzeledi

Amerikaly Jim Miller Newada ştatynyň Paradaýs şäherinde geçirilen «UFC Fight Night 234» ýaryşynda meksikaly Gabriel Benitesi ýeňdi. Miller üçünji raundda Benitesdan demikdiriji tilsimi arkaly üstün çykdy.

40 ýaşly Miller MMA-da 37-nji ýeňşini gazandy, onuň 17 ýeňlişi hem bardyr. Şeýle hem bir tutluşyk geçirilmedi diýlip yglan edildi. 35 ýaşly Benitesiň indi 23 ýeňşi we 11 ýeňlişi bar.
Miller häzirki wagtda «UFC-de» iň köp söweş (43) we iň köp ýeňiş (26) boýunça rekordyň eýesidir.


26.02.2024 13:18
28419

Türkmen pälwany Abdulla Babaýew AMC Fight Nights 123-de garşydaşyny 1-nji raundda ýeňdi

Türkmenistanly pälwan Abdulla Babaýew Täjigistandan Abdulaziz Ýuldaşewi ýeňip, AMC Fight Nights 123 ýaryşynda üstünlikli çykyş etdi. Babaýew birinji raundda demikdiriji emel ulanyp, garşydaşyny ýeňmegi başardy...

25.02.2024 11:10
26401

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

24.02.2024 18:27
13935

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

24.02.2024 11:01
13156

Singapurly 8 ýaşly ýiti zehinli küştçi grossmeýsteri ýeňip, rekord goýdy

Singapurly 8 ýaşly Aşwat Kauşik grossmeýsterden üstün çykan taryhda iň ýaş oýunçy boldy. Ol Şweýsariýada geçirilen Burgdorfer Stadthaus Open ýaryşynda 37 ýaşly polşaly Ýasek Stopymy ýeňdi diýip, “Sport-Ekspress”...