ABŞ-da Togg T10F türk elektrik awtoulagynyň täze modeliniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

  • 11.01.2024 12:49
  • 8548
ABŞ-da Togg T10F türk elektrik awtoulagynyň täze modeliniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

Türkiýe  Las-Wegasda geçirilen iň uly CES 2024 tehnologiýa sergisinde Togg T10F milli elektrik awtoulagynyň täze modelini hödürledi. Anadolu gullugynyň habaryna görä, elektrik sedany 350 we 600 km energiýa ätiýaçlyklary bilen öndürmek meýilleşdirilýär.

TOGG önümçilik kompaniýasynyň başlygy Gýurjan Karakaş tanyşdyryş dabarasynda T10F-iň ilki bilen türk bazaryna çykjakdygyny we indiki ýyl Ýewropa bazarynda peýda boljakdygyny aýtdy. Togg T10X milli elektrik awtoulagy bilen 2019-njy ýylda Türkiýede tanyşdyryldy; krossowerler ýurduň günbataryndaky Bursa welaýatynda ýygnalýar. Togg 2023-nji ýylyň mart aýynda Türkiýede satuwa çykaryldy. Öndüriji ozal ýedi ýylyň içinde bu wersiýanyň bir milliona golaý elektrik ulagyny öndürmek we wagtyň geçmegi bilen Togg-y dünýä markasyna öwürmek meýliniň bardygyny habar berdi.


düýn 17:04
10357

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

22.06.2024 18:50
3004

Ferrari-den ilkinji elektrik awtoulagyň bahasy 500 müň dollardan geçer

Italiýanyň Ferrari kompaniýasynyň ilkinji elektrik awtoulagynyň bahasy 500 000 dollardan gowrak bolar. Bu barada ýagdaýa ýakyn çeşmelere salgylanýan  Reuters habar berdi. Bahasy, ulaga goşuljak aýratyn sazlamalara...

21.06.2024 12:44
5486

Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlige ýetdi. Bu elektrik ulaglary üçin rekorddyr

Ýaponiýanyň Aspark Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlik bilen elektrik ulaglary üçin täze tizlik rekordyny goýdy. Synaglar Germaniýanyň Papenburg şäherindäki Automotive Testing meýdançasynda geçirildi,...

17.06.2024 18:17
11693

Türkiýede täze Mercedes E-Class çykdy. Motory 1,5 l

Mersedes Türkiýede 1,5 litrlik hereketlendirili täze E-Class-y hödürledi diýip, Motor1 habar berýär.   Türkiýede awtoulaglara goýulýan salgyt gaty ýokary, şonuň üçin käbir brendler pes salgyt kategoriýalaryna düşmek...