AeroRoutes: «Türkmenistan» awiakompaniýasy fewralda Jidda we Kuala-Lumpura gatnawlary açar

  • 10.01.2024 17:02
  • 16032
AeroRoutes: «Türkmenistan» awiakompaniýasy fewralda Jidda we Kuala-Lumpura gatnawlary açar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde uçar gatnawlarynyň gerimini giňelder we awiakompaniýa Saud Arabystanynyň Jidda hem-de Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherlerine awiagatnawlara başlar. Kuala-Lumpur şäherine gatnawlar 15-nji fewralda, Jidda şäherine bolsa 16-njy fewralda başlanar.

“AeroRoutes” kompaniýasynyň saýtynyň maglumatyna görä, “Türkmenistan” awiakompaniýasy Jidda şäherine hepdede 3 gezek, Kuala-Lumpura bolsa, hepdede 2 gezek uçar gatnawlaryny ýerine ýetirer.

Aşgabat-Jidda, 2024-nji ýylyň 16-njy fewraly, hepdede 3 gezek, Boeing 777-200LR/-300ER

T5883 ASB0255 – 0455JED 77W 2
T5887 ASB0300 – 0510JED 77W 5
T5885 ASB1310 – 1510JED 77L 3

T5884 JED0655 – 1255ASB 77 Вт 2
T5888 JED0710 – 1310ASB 77 Вт 5
T5886 JED2010 – 0210+1ASB 77L 3

Aşgabat-Kuala Lumpur, 2024-nji ýylyň 15-nji fewraly, hepdede 2 gezek, Boeing 777-200LR

T5803 ASB0510 – 0620KUL 77L 4
T5801 ASB1530 – 0240+1KUL 77L 2

T5802 KUL0440 – 1030ASB 77L 3
T5804 KUL1820 – 0 010+1ASB 77L 4

“Türkmenistan” awiakompaniýasy mart aýynda Milan we Hoşimin şäherlerine gatnawlary başlamagy meýilleşdirýär.


26.02.2024 11:54
6819

2023-nji ýylda Özbegistana Türkmenistandan 100 müňden gowrak syýahatçy baryp gördi

2023-nji ýylyň dowamynda Türkmenistandan Özbegistana syýahat eden jahankeşdeleriň sany 100,3 müň adama barabar boldy. Bu görkeziji babatda Türkmenistan geçen ýylda Özbegistana syýahat eden jahankeşdeleriň ýurt...

21.02.2024 09:32
14517

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär...

21.02.2024 07:54
32527

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

19.02.2024 08:26
7105

«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. «Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje...