UFC-niň taryhynda iň çalt nokautyň eýesi Maswidal karýerasyna täzeden başlady

  • 07.01.2024 18:14
  • 18140
UFC-niň taryhynda iň çalt nokautyň eýesi Maswidal karýerasyna täzeden başlady

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) amerikan söweşijisi Horhe Maswidal karýerasyna täzeden başlajakdygyny habar berdi.

2023-nji ýylyň aprelinde Maswidal yzly-yzyna dördünji gezek ýeňilenden soň karýerasyny tamamlady. Maýamide geçirilen «UFC 287» çempionatynda ol eminleriň biragyzdan karary bilen braziliýaly Gilbert Bernsden ýeňildi.
Maswidal «Х» sosial ulgamynda: «Gaýdyp gelýän» diýen ýazgyny paýlaşdy.
Maswidal 39 ýaşynda, ol UFC-niň ýarym agyr agram derejesinde çempionlyk ugrunda iki gezek söweşip, iki gezek hem asly nigeriýaly amerikaly söweşiji Kamaru Usmandan ýeňildi. Ol watandaşy Ben Askren bilen söweşde çempionatyň taryhyndaky iň çalt nokauty (5 sekunt) amala aşyrdy. Maswidal garyşyk söweş sungatynda 35 ýeňiş gazandy we 17 gezek ýeňildi.


26.02.2024 13:18
28419

Türkmen pälwany Abdulla Babaýew AMC Fight Nights 123-de garşydaşyny 1-nji raundda ýeňdi

Türkmenistanly pälwan Abdulla Babaýew Täjigistandan Abdulaziz Ýuldaşewi ýeňip, AMC Fight Nights 123 ýaryşynda üstünlikli çykyş etdi. Babaýew birinji raundda demikdiriji emel ulanyp, garşydaşyny ýeňmegi başardy...

25.02.2024 11:10
26401

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

24.02.2024 18:27
13935

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

19.02.2024 23:13
11488

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...