Toyota 2023-nji ýylda diňe Hytaýda 800 000-den gowrak awtoulag satdy

  • 07.01.2024 18:53
  • 17598
Toyota 2023-nji ýylda diňe Hytaýda 800 000-den gowrak awtoulag satdy

2023-nji ýylda FAW Toyota bilelikdäki kärhanasynda öndürilen Toyota awtoulaglarynyň bölek satuwy 800 018 birlik bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,1% köpeldi.

FAW Toyota kompaniýasynyň wekilleri elektrikleşdirilen modelleriň 284 983 birlikdigini ýa-da, takmynan, 35,6 göterimdigini tassykladylar. Ýokary derejeli modelleriň 398 075 birligi ýa-da 49,8%-i satyldy.
Şol bir wagtyň özünde, FAW Toyota awtoulag önümçiligi 2023-nji ýylda 802 666 birlige ýetdi, şolardan gibrid modelleriň önümçiligi 27 göterim, täze energiýa modelleriniň önümçiligi 187 göterim ýokarlandy.
Reuters-iň we Ýaponiýanyň Jiji habarlar gullugynyň ozalky habarlaryna görä, Toyota Motor Hytaýyň Týanszin şäherindäki önümçiliginiň bir bölegini bes etjekdigini mälim etdi. Bu ýerde gürrüň Toyota bilen FAW-yň bilelikdäki kärhanasynyň köne önümçilik setirleri barada gidýär.
Toyota-da şulary mälim etdiler: “Önümçilik setiriniň togtadylmagynyň sebäbi, modelleriniň könelýändigini we kuzowyň görnüşini üýtgetmek ýaly üýtgeşmeleri göz öňünde tutmak bilen önümçilik ulgamyny optimizirlemekdir”.


şu gün 07:27
1557

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...

şu gün 07:12
1464

Dünýäniň awtoulag bazary 7,1% ösdi. Hytaý - satuwda öňdebaryjy

Focus2move-yň berýän maglumatlaryna görä, dünýädäki ýeňil awtoulag bazary 2023-nji ýylda 7,1% ösüşi görkezdi. Iň uly 15 ýurtdan 12-si iki sanly ösüş depginini hasaba aldy. Hytaý 25,1 million ulagy satmak bilen...

düýn 13:28
11129

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär. 2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy...

27.02.2024 19:46
16344

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär. Reýtingde BYD 9-njy orna...