Dzýudoçy Maýsa Pardaýewa Aziýa oýunlarynda Türkmenistana ilkinji medaly getirdi

  • 26.09.2023 06:21
  • 17048
Dzýudoçy Maýsa Pardaýewa Aziýa oýunlarynda Türkmenistana ilkinji medaly getirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi. Ol bürünç medal üçin geçen tutluşykda ýer eýeleriniň ýygyndysynyň agzasy bolan Ki Kaiden 11:0 hasabynda üstün çykmagy başardy.

Bäsleşige 1/8 final tapgyryndan girişen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Maýsa Pardaýewa nepally Pradhan Şhredsany hem-de özbegistanly Şukurjon Aminowany birmeňzeş — 10:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Ýarym final tapgyrynda bolsa koreýaly Ýensong Parkdan minimal hasapa (1:0) asgyn geldi.
Türkmenistanyň dzýudo boýunça ýygyndy topary Hançjoudaky Aziýa oýunlaryna Tatýana Widýasowanyň we ýaponiýaly hünärmen Kazuhino Tokunonyň tälimçiliginde gatnaşýar.


şu gün 07:10
4442

Agyr atletikaçy Gaýgysyz Töräýew Dohada geçirilen bäsleşikde bürünç medal gazandy

Katar Döwletiniň paýtagty Dohada geçirilen «Gran Pri II» agyr atletika ýaryşynda türkmen agyr atletikaçysy Gaýgysyz Töräýew bürünç medal gazandy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasy habar berýär. 2024...

05.12.2023 12:19
20923

Türkmenistan dzýudo boýunça Uly tuwulga ýaryşynda ilkinji gezek medal gazandy

Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen Uly tuwulganyň “Tokyo Grand Slam-2023” ýaryşynda ilkinji gezek bürünç medala türkmen dzýudoçysy Hekim Agamämmedow eýe boldy. Baýrak gaznasy 154 000 dollar bolan iki günlük ýaryş...

01.12.2023 00:16
25768

FIFA-nyň täzelenen reýtinginde Türkmenistanyň eýeleýän orny belli boldy

FIFA resmi saýtynda 30-njy noýabrda milli ýygyndy toparlaryň täzelenen sanawyny çykardy. Täzelenen sanawda Türkmenistanyň milli ýygyndysy 141-nji orny eýeledi. Häzirki wagtda milli ýygyndymyz 1078 utuk toplap,...

30.11.2023 10:07
13377

Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemleri jemlendi: sanlar we maglumatlar

29-njy noýabrda Aşgabatdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi...