Hamzat Çimaýew Şwesiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürdi, ol BAE-niň wekili hökmünde çykyş eder

  • 24.09.2023 15:34
  • 23475
Hamzat Çimaýew Şwesiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürdi, ol BAE-niň wekili hökmünde çykyş eder

UFC-niň söweşijisi Hamzat Çimaýew Şwesiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürdi we indi ol Birleşen Arap Emirlikleri üçin  çykyş eder. Bu barada türgeniň menejeri Mahdi Şammasa salgylanyp, SVT teleýaýlymy habar berýär.

21-nji oktýabrda Çimaýew UFC 294 ýaryşynda Braziliýanyň wekili Paulo Kosta bilen söweşer. Ýaryş Abu-Dabide geçiriler. Çimaýew BAE-niň söweşijisi hökmünde çykyş eder.
Hamzat MMA-daky karýerasynda 12 söweşe gatnaşyp, ählisinde ýeňiji boldy.


düýn 14:27
3422

Werstappen Abu-Dabidäki jemleýji ýaryşda ýeňiji bolup, F-1-däki ýeňişleri boýunça Fettelden öňe geçdi

«Red Bull-yň» niderlandly sürüjisi Maks Werstappen «Formula-1» möwsüminiň Abu-Dabide geçirilen soňky ýaryşynda ýeňiji boldy. Şeýlelikde, ol karýerasyndaky 54-nji ýeňşini gazandy we bu görkeziji boýunça Sebastýan...

24.11.2023 10:04
4452

UFC barabar bäsdeş: PFL ligasy Bellator-y satyn aldy

Amerikan MMA promouşeni Bellator meşhur PFL ligasyna goşulandygyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada smotrim.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde, Bellator brendi hereket etmegini dowam eder, ýöne PFL-iň ýolbaşçylygynyň...

23.11.2023 10:09
23478

Habib UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde bäşinji orny eýeledi

MMA Junkie saýty Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli promouşeniň taryhyndaky iň gowy 30 söweşijiniň reýtingini hödürledi. Bu sanawda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulyna eýe bolan...

17.11.2023 14:51
12284

Frensis Ngannu WBC-niň reýtinginiň ilkinji onlugyna resmi taýdan goşuldy

WBC-niň Dolandyryjylar geňeşi garyşyk başa-baş söweşiň meşhur söweşijisi Frensis Ngannuny agyr agramly söweşijileriň reýtinginiň ilkinji onlugyna goşdy. Bu barada championat.com habar berýär. “Frensis Ngannu super...