Microsoft Windows-daky Paint-i kämilleşdirip, Photoshop-a meňzedýär

  • 21.09.2023 22:42
  • 4966
Microsoft Windows-daky Paint-i kämilleşdirip, Photoshop-a meňzedýär

Microsoft iň ýönekeý, mugt grafika redaktory bolan Paint-i kem-kemden döredijilik üçin peýdaly gurala öwürmäge ymtylýar. Kompaniýa Photoshop-yň esasy aýratynlyklaryndan birini Paint-de amal etdi: gatlaklar, ýöne ol diňe munuň bilen çäklenmedi.

Täzelenen Microsoft Paint Canary ýa-da Dev kanallarynda 11.2308.18.0 belgisi boýunça Windows Insider synag gurluşlarynda elýeterlidir. Ondaky esasy täzelikler gatlaklary we durulygy goldamakdyr.
Paint-iň täze wersiýasynda ulanyjylar gatlaklar bilen işlemek üçin zerur bolan esasy funksiýalary ulanyp bilerler - täze gatlak goşmak, ondan-oňa geçirmek we tertibini üýtgetmek, birleşdirmek, köpeltmek we ş.m.
Bu täzelenmäniň ýene bir möhüm bölegi, dury fonda PNG-niň faýllaryny açmak we ýatda saklamak ukybyny goşmak bilen durulygy goldamakdyr. Ozal Paint fon aýyrmak funksiýasyny synagdan geçirip başlady, indi durulyk üçin täze goşulan goldaw bilen doly doldurylýar.


düýn 15:24
3833

Windows 12-niň çykjak senesi belli boldy

Windows 12 operasion ulgamy 2024-nji ýylyň iýun aýynda çykar. Bu barada Commercial Times habar berýär. Sene gaty ýerlikli görünýär, çünki bu okuwçylaryň mekdeplere we talyplaryň uniwersitetlere we aglaba işgärleriň...

30.11.2023 20:17
2550

Microsoft Xbox markasy astynda sagatlary çykarar

Microsoft önümleriniň görnüşini köpeltmek üçin ýene bir ädim ätdi. Bu gezek kompaniýanyň oýun bölümi bolan Xbox özboluşly sagat döretmek üçin Amerikanyň Meister Watches sagat öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi...

20.11.2023 21:59
5304

OpenAl-yň öňki ýolbaşçysy Sem Altman Microsoft-yň emeli aň pudagynda öňdebaryjy gözleg toparyna goşuldy

Microsoft kompaniýasy OpenAl-yň öňki baş müdiri Sem Altmany we egindeş esaslandyryjysy Greg Brokmany işe alýar. Altman anna güni müdirler geňeşi “onuň OpenAl-a ýolbaşçylyk etmek ukybyna ynamynyň ýokdugyny” aýdandan...

20.11.2023 15:08
7299

Microsoft «Wonka» filmine bagyşlanan Xbox çykardy

«Microsoft» «Wonka» filminiň çykmagyna bagyşlanan «şokoladdan» özboluşly «Xbox Series X» oýun konsoly toplumyny hödürledi. Bu barada habar kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi. Aksiýanyň çäklerinde «Microsoft»...