Toyota Century krossoweriniň tanyşdyryljak senesi belli boldy

  • 31.08.2023 16:49
  • 16549
Toyota Century krossoweriniň tanyşdyryljak senesi belli boldy

Toyota kompaniýasy täze bir modeliniň ilkinji çykyşynyň senesi görkezilen tizeri çap etdi – ol 6-njy sentýabrda bolar, brendiň resmi web sahypasynda yza hasap başlandy. Täze ulagyň ady agzalmaýar, ýöne onuň tizerdäki suraty şübhe goýmaýar: gürrüň Toyota Century krossoweri barada gidýär. Şeýlelikde, Toyota sedanyň ýakyn wagtda wsedorožnige öwrüljekdigini tassyklady: bu barada öň şu derejede  habar berilmändi.

Tizerde gara penjekli, ak ellikli bir adamyň ulagyň yzky gapysyny açýandygyny görmek bolýar. Bu ýagdaý, esasan, yzky ýolagçylar üçin niýetlenen abraýly model bolan Toyota Century sedanynyň şekiline laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde, suratdakynyň krossowerdigi aýdyň görünýär: yzky sütün, kuwwatly penjire öňüniň “egin” çyzygy we yzky çyranyň bir bölegi göze ilýär.


düýn 08:48
7521

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
22673

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16645

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9842

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...