31-nji awgustda täze Volkswagen Passat tanyşdyrylar

  • 31.08.2023 00:05
  • 15539
31-nji awgustda täze Volkswagen Passat tanyşdyrylar

31-nji awgustda Volkswagen Passat modeliniň täze nesli resmi taýdan hödürlener. Ozal mälim bolşy ýaly, diňe uniwersal kuzowda çykar we öňki model bilen deňeşdirilende, ululygy artar. Önümçilik Germaniýadan Slowakiýa göçüriler diýip, Motor1 ýazýar.

Modeliň täze enjamlaryna Matrix LED faralar girer. Ýarym kilometr öňdäki ýoly yşyklandyryp, birnäçe faktorlara baglylykda yşyk çogdamyny üýtgedip bilýärler. Şol bir wagtyň özünde, uniwersal Touareg ulagynyň has ösen HD Matrix tehnologiýaly optikasyny almaz, ýöne geljekki Tiguan-a goýuljakdygyny söz berýärler.
Täze interýer ähli fiziki düwmeleri doly ýitirdi. 12,9 ýa-da 15 dýuým diagonally media ekrany, konfigurasiýa baglylykda, paneliň ortasyna oturdylýar. Onuň aşagynda howany gözegçilikde saklaýan kiçijik panel bar. Adaty yşyklandyryş 10,3 dýuým diagonally sanly gurallar toparyny öz içine alar we görnüş hökmünde proýeksiýa ekrany hödürlener.
Kapotyň aşagynda öňküsi ýaly benzin we dizel turbo hereketlendirijileri bolar, ýöne olaryň hemmesine elektrik goşundysy berler. Bularyň ikisi hem mikrogibrid goşundylar we Passaty zarýad berilýän gibrid edýän has çynlakaý komponentler.


22.09.2023 14:15
7260

Volkswagen kompaniýasy Tiguan krossoweriniň üçünji neslini tanyşdyrdy

«Volkswagen» kompaniýasy «Tiguan» krossoweriniň üçünji neslini tanyşdyrdy. Germaniýanyň awtoulag öndürijisi täze önümiň 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde satuwa çykaryljakdygyny mälim etdi. Täze «Volkswagen Tiguan»...

10.09.2023 12:34
13694

Şweýsariýada Volkswagen ID.7-niň iň kuwwatly nusgasy tanyşdyryldy

Şweýsariýanyň Lokarno şäherinde «Volkswagen» köpçülikleýin öndürilýän elektrikli «ID.7» kysymynyň binýadynda gurlan «ID.X Performance» konsept awtoulagyny tanyşdyrdy. Awtoulag 558 at güýji kuwwaty bolan iki motorly...

09.09.2023 18:13
9164

Volkswagen Golf Black Edition hödürlendi

Volkswagen Golf Black Edition  häzirki wagtda 39,895 dollar bahadan bazara çykdy. Black Edition Beýik Britaniýada Golf-yň hataryndaky R-Line bilen GTE modelleriniň aralygyndaky ýagdaýy eýeleýär. Ol VW-de Bergamo...

02.09.2023 17:48
19554

Täze Volkswagen Passat 2024 hödürlendi

Volkswagen kompaniýasy Volkswagen Passat 2024 modelini hödürledi, indi hatarda sedan ýok, müşderilere diňe uniwersal görnüşi hödürlenýär.    Korobkanyň selektoryny destiň sütünine geçirmek bilen inženerler oturgyçlaryň...