Tesla Los-Anjelesde garbanyşhana we kinoteatr gurmak üçin rugsat aldy

  • 29.08.2023 15:22
  • 13827
Tesla Los-Anjelesde garbanyşhana we kinoteatr gurmak üçin rugsat aldy

Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Los-Anjelesiň Gurluşyk we howpsuzlyk bölüminden “Diner” we “Drive-In Movie Supercharger” taslamasyny durmuşa geçirmek üçin rugsat aldy. Oňa 32 sany Supercharger zarýad beriş stansiýasy, garbanyşhana we iki sany köçe kinoteatry girer. Bu barada Teslarati habar berdi.

Taslama Golliwudda Santa Monika bulwarynda gurlar. Arhitekturasyna Arizona ştatynyň Çandler şäherinde ýerleşýän Stantec Architecture kompaniýasy jogap berer. Potratçylaryň arasynda Kaliforniýa ştatynyň Glendeýl şäheriniň PCL Construction gurluşyk kompaniýasy hem bar.
Bu toplum Tesla awtoulaglarynyň eýeleriniň awtoulaga zarýad berilýärkä oňat dynç almagy üçin dörediler. Şeýle-de bolsa, Tesla-nyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmi müşderiler tutuşlygyna görüp bilmese gerek, sebäbi awtoulag bary-ýogy 15 minutda zarýad alar. Şonuň üçin hem bu kinoteatrlarda meşhur filmlerden parçalar görkeziler.


18.09.2023 14:16
13432

Google ulanyjylarynyň maglumatlaryny bikanun ýygnandygy sebäpli kazyýetde 93 million dollar ýitirdi

Kaliforniýanyň Baş prokuraturasy Google-y kazyýete berdi. Kazyýetde aýdylyşyna görä, ulanyjy bu funksiýany öçüreninden soň hem kompaniýa ulanyjylaryň ýerleşýän ýerleri baradaky maglumatlary bikanun ýygnamagy we...

12.09.2023 13:28
19802

Aňrybaş ýeňledilen Tesla Model S dregde rekord goýdy

Boosted Boiz youtube kanalynyň awtorlary dünýäde iň ýeňil diýlip atlandyrylýan Tesla Model S Plaidde dreg-reýsting ýaryşynda täze rekord goýdular. Öndüriji tarapyndan yglan edilen resmi wagta ýetişmek üçin höwesjeňler...

11.09.2023 10:57
7643

2030-njy ýyla çenli emeli aň ABŞ-da 2,4 million iş ornuny eýelär

Generatiw emeli aň diňe ABŞ-da üstümizdäki onýyllygyň ahyryna çenli 2 milliondan gowrak iş ýerini alar. Forrester-iň analitikleriniň çaklamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli AI ABŞ-da 2,4 million iş ornuny tutar...

31.08.2023 16:38
39648

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan dört metrlik krokodil tutuldy

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan 4 metrlik krokodil tutuldy diýip, LADBible ýazýar. Awçylar munuň ştatyň rekordydygyny aýdýarlar. Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, krokodili Missisipi ştatynda awçylar topary tutupdyr...