Şu ýylyň ýedi aýynda türkmen-özbek haryt dolanyşygy 490 million dollardan geçdi

  • 24.08.2023 17:18
  • 6830
Şu ýylyň ýedi aýynda türkmen-özbek haryt dolanyşygy 490 million dollardan geçdi

2023-nji ýylyň ýedi aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň özara haryt dolanyşygynyň möçberi 492 million dollara barabar boldy. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,4% artykdyr diýip, Özbegistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Statistika boýunça agentligi habar berdi.

Türkmenistan Özbegistana 383 mln dollarlyk haryt eksport etdi, 109 mln dollarlyk harydy bolsa import etdi. Bu görkeziji babatda Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň ilkinji onlugyna girýär.
Özbegistana eksport edilen esasy harytlaryň hatarynda elektrik energiýasy we tebigy gaz bar. Türkmen elektrik energiýasyny, şol sanda, tebigy gazyny ibermek barada gazanylan ylalaşyklar netijesinde soňky ýyllarda haryt dolanyşygynyň möçberi bäş esse ösdi.
Özbegistan türkmen bazaryna himiýa senagatynyň, oba hojalygynyň önümlerini we senagat enjamlaryny getirýär.


şu gün 14:47
64

Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde Germaniýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen duşuşyk geçirýär

Şu gün, 29-njy sentýabrda Berlin şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň...

şu gün 14:20
1

Aşgabatda Halkara ýaşulular güni mynasybetli çäre geçirildi

28-nji sentýabrda, penşenbe güni paýtagtymyzyň «Desterhan» toý mekanynda Halkara ýaşulular gününe bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Ýaşulular üçin dabara Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary...

şu gün 00:33
10437

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
23856

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...