Microsoft IV maliýe çärýeginde arassa girdejisini we girdejisini çaklamalardan ýokarlandyrdy

  • 27.07.2023 19:05
  • 1943
Microsoft IV maliýe çärýeginde arassa girdejisini we girdejisini çaklamalardan ýokarlandyrdy

Microsoft Corp. 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýeginde arassa girdejisini 20%, girdejisini 8,3% ýokarlandyrdy, görkezijileriň ikisi-de analitikleriň çaklanyndan ýokary boldy.

Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, aprel-iýun aýlarynda arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 16,74 mlrd dollar ýa-da paý üçin 2,23 dollar bilen deňeşdirilende, 20,081 mlrd dollar ýa-da paý üçin 2,69 dollar boldy diýip, interfax.ru belleýär.
Girdeji bir ýyl ozalky 51,865 mlrd dollara garşy 56,189 mlrd dollar boldy. Walýuta hümmetiniň üýtgemelerini hasaba almazdan, görkeziji 10% ýokarlandy.
FactSet tarapyndan sorag edilen analitikler kompaniýanyň düşewündini ortaça 55,5 mlrd dollar girdejide paý üçin 2,55 dollar derejesinde çaklapdylar.
Geçen çärýek kompaniýa paýdarlara paýnamalary satyn almak we diwidend tölegleri arkaly 9,7 mlrd dollar gaýtaryp berdi.
Microsoft-yň paýnamalarynyň bahasy sişenbe güni goşmaça söwdada hasabat neşir edilenden soň 3,7% peseldi. Soňky üç aýda kompaniýanyň kapitallaşdyrmasy 27,4% (2,57 trln dollara çenli) ýokarlandy, Dow Jones Industrial Average fond indeksi bolsa 5,7% ýokarlandy.


24.11.2023 10:07
8518

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

14.10.2023 17:30
11675

Microsoft 68,7 mlrd dollara Activision Blizzard-y satyn aldy

Microsoft korporasiýasynyň Activision Blizzard neşirýatyny satyn almagynyň gürrüňi iki ýyla golaý dowam etdi. Amerikan ägirtleri dünýä düzgünleşdirijileriniň we bäsdeşleriniň çynlakaý synaglaryndan geçdiler we...

04.10.2023 15:06
14146

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...

16.06.2023 11:28
17742

Dünýädäki iň gymmat brendiň ady belli boldy

Amerikanyň Apple korporasiýasy ýene-de dünýäniň iň gymmatly brendine öwrüldi, onuň gymmaty 880 milliard dollardan geçýär, muňa Kantar BrandZ-yň geçiren gözlegleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Hasabatda: "Apple...