Bloomberg: Mask soňky alty aýyň içinde 96,6 mlrd dollar gazandy

  • 05.07.2023 11:13
  • 12497
Bloomberg: Mask soňky alty aýyň içinde 96,6 mlrd dollar gazandy

Ilon Mask soňky alty aýda iň köp pul gazanan adamlaryň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Bu barada duşenbe güni Bloomberg habar berdi.

Onuň habaryna görä, Tesla kompaniýasyny esaslandyryjy, SpaceX-iň we Twitter-iň eýesi soňky alty aýda 96,6 milliard dollar girdeji gazandy. Ikinji orny 58,9 milliard dollar girdeji gazanan, Meta-ny esaslandyryjy Mark Sukerberg eýeledi. Ondan soň Amazon korporasiýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos, Oracle korporasiýasynyň esaslandyryjylaryndan biri bolan Larri Ellison we LVMH kompaniýalar toparynyň prezidenti (Louis Vuitton Moet Hennessy) Bernar Arno gelýär.
Agentligiň habaryna görä, dünýäniň iň baý 500 adamy 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda bilelikde alaňda jemi 852 milliard dollar gazanyp bildi.


28.11.2023 20:01
19793

Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar...

31.10.2023 22:10
13754

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

24.10.2023 10:44
19972

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

19.10.2023 08:09
10756

Jeff Bezos dünýäde iň baý adamlaryň sanawynda ikinji ýere geçdi — Bloomberg

Amazon.com Inc.-iň esaslandyryjysy Jeff Bezos LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-niň başlygy Bernar Arnodan öňe geçdi we Bloomberg Billionaires Index-iň wersiýasyna görä, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji...