Serdar Berdimuhamedow Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan etdi

  • 07.06.2023 23:55
  • 34088
Serdar Berdimuhamedow Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulyýewe berk käýinç yglan etdi.

Döwlet Baştutany degişli resminama çarşenbe güni, 7-nji iýunda harby we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisinde gol çekdi.


şu gün 11:54
20

Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň konferensiýasy geçiriler

2024-nji ýylyň 13 – 19-njy aprelinde Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň Konferensiýasynyň XXXVIII mejlisi geçiriler. Bu barada Orient habar berýär...

şu gün 11:49
6

Türkmenistan ilkinji gezek Halkara sergiler býurosynyň komitetine saýlandy

Türkmenistan Halkara sergiler býurosynyň administratiw we býujet meseleleri boýunça komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlandy. Bu çözgüt guramanyň Baş assambleýasynyň 173-nji sessiýasynyň çäklerinde kabul edildi...

şu gün 11:30
286

Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdyýew Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy. Uly Kreml köşgüniň Aleksandrow zalynda geçirilen daşary...

şu gün 11:17
669

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň 13-nji mejlisi geçiriler

Moskwada Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...