Peläniň ady Braziliýanyň sözlügine "iň gowy" sözüniň sinonimi hökmünde girizildi

  • 28.04.2023 23:52
  • 13548
Peläniň ady Braziliýanyň sözlügine "iň gowy" sözüniň sinonimi hökmünde girizildi

Futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony Peläniň (Edson Arantis du Nasimentu) ady "iň gowy, aýratyn, deňsiz-taýsyz, özboluşly" manysynda Braziliýada neşir edilýän Michaelis portugal diliniň sözlügine girizildi diýip, AP agentligi habar berýär. Muny sportrbc.ru ýetirýär.

"Pele" sypatynyň kesgitlemesi makalada şeýle berilýär: "Öňdebaryjy ýa-da öz häsiýetleri, gymmatlyklary ýa-da artykmaçlyklary bilen hiç zat we ähli  döwürleriň iň gowy türgeni bolan Peleden başga hiç kim bilen deňeşdirilip bilinmeýän adam; aýratyn, deňsiz-taýsyz, ýeke-täk. Meselem: ol basketbolda Pele, ol tennisde Pele, ol Braziliýanyň teatrynda Pele, ol lukmançylykda Pele".

"Biz bilelikde taryha girdik we futbol şasynyň adyny portugal diline geçirdik. Pele "iň gowy" diýmegi aňladýar" - diýlip, Peläniň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen beýanda aýdylýar.

Pele 29-njy dekabrda 82 ýaşynda aradan çykdy, soňky iki ýyl ol içegäniň rak keseli bilen göreşdi.

Peläniň hasabynda üç dünýä çempiony tituly (1958, 1962, 1970), Braziliýanyň milli ýygyndysy üçin 92 oýun we 77 gol bar. Argentinaly Diego Maradona bilen bilelikde Pele FIFA tarapyndan XX asyryň iň gowy futbolçysy diýlip ykrar edildi.


04.07.2024 13:56
6808

Ed Şiran 1/4 finalyň öňüsyrasynda Angliýanyň milli ýygyndysynyň oýunçylarynyň öňünde çykyş etdi

Britaniýaly aýdymçy Ed Şiran Şweýsariýanyň milli ýygyndysyna garşy Ýewro-2024-üň dörtden bir final oýnunyň öňüsyrasynda Angliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary we tälimçiler topary üçin konsert berdi. Pop-ýyldyzyň...

01.07.2024 13:16
27171

Çagalykda Ronaldu bilen surata düşen gruziýaly futbolçylar 11 ýyldan soň, onuň ýygyndysyny utmagy başardylar

Ýewro-2024-üň çäklerinde 1/8 final tapgyrynda Ispaniýadan 4:1 utulyp, ýaryşdan gaýdandygyna garamazdan, toparlaýyn tapgyrda Portugaliýanyň ýygyndysyny utmagy başaran gruziýaly futbolçylar bu gezekki ýaryşyň täsinlikleriniň...

29.06.2024 14:48
13096

Germaniýada futbol butsysyna meňzeýän 2000 ýaşly aýakgap tapyldy

Bawariýada (Germaniýa) arheologlar gadymy Rim sandalynyň galyndylaryny tapdylar. Bawariýanyň ýadygärlikleri goramak boýunça döwlet edarasynyň habaryna görä, butsynyň ýaşy 2000 ýyl töweregi. Tapyndy Oberştimm şäheriniň...

08.06.2024 07:01
26772

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...