FIFA Türkiýedäki we Siriýadaky ýertitremelerden ejir çekenler üçin $1 mln bagyş eder

  • 19.02.2023 12:35
  • 41385
FIFA Türkiýedäki we Siriýadaky ýertitremelerden ejir çekenler üçin $1 mln bagyş eder

Halkara Futbol Federasiýasynyň (FIFA) gaznasy Türkiýede we Siriýada bolup geçen ýertitremelerden ejir çekenlere ynsanperwer kömegi hökmünde 1 mln dollar bölüp berer. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.

Bu serişdeler ejir çekenleri wagtlaýyn ýaşaýyş jaýlary we howpsuz şertler bilen üpjün etmek üçin zerur bolan ynsanperwer kömek predmetlerini satyn almaga sarp ediler. FIFA Türkiýäniň we Siriýanyň futbol federasiýalary bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer we mundan beýläkki hereketler üçin wakalaryň ösüşine gözegçilik eder.
7,7 we 7,6 bal ululykdaky ýertitremeler 6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçdi. Ýurduň prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň aýtmagyna görä, olar 1939-njy ýyldan bäri iň güýçli ýertitremeler boldy. Ärdogan betbagtçylygy “asyryň betbagtçylygy” diýip atlandyrdy.
Ýertitremäniň pidalarynyň sany, soňky maglumatlara görä, 40 müň 642 adama ýetdi.


07.07.2024 11:12
11084

Niderlandlar Ýewro-2024-üň çärýek finalynda Türkiýeden üstün çykdylar

Ýewro-2024-üň çärýek finalynda Niderlandlar Türkiýäni 2:1 hasabynda ýeňdiler. Duşuşyk Berlinde geçdi. Niderlandlar 70-nji minuta çenli türklerden 1:0 hasabynda utulyp gelýärdiler, emma alty minutda iki gol geçirip...

03.07.2024 11:23
9198

Niderlandlar we Türkiýe Ýewro-2024-üň 1/4 finalyna çykdy

Niderlandlaryň we Türkiýäniň mili ýygyndylary dört bir finalyň soňky iki gatnaşyjysy boldy. Niderlandlylar Rumyniýany aňsatlyk bilen utdular – 3:0. Duşuşyk Mýunhende geçirildi. Kodi Gakpo gol geçirdi (20-nji minut)...

29.06.2024 17:05
7092

FIFA Rocket League boýunça ilkinji dünýä çempionatyny yglan etdi

Halkara Futbol federasiýasy (FIFA) Rocket League boýunça ilkinji dünýä çempionatynyň geçiriljekdigini yglan etdi. Ýaryş FIFAe World Cup adyny aldy. Adaty kiberfutbolyň deregine, 2024-nji ýylyň FIFAe World Cup ýaryşy...

28.06.2024 21:18
11107

Aziýada Dünýä çempionaty-2026-nyň üçünji saýlama tapgyrynyň toparçalary belli boldy

27-nji iýunda Kuala-Lumpurda Aziýa toparlarynyň arasynda 2026-njy ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň üçünji saýlama tapgyrynyň bije çekişigi geçirildi. 18 topar her biri alty milli ýygyndyny öz içine alýan...