Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

  • 28.01.2023 17:47
  • 51572
Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni, 27-nji ýanwarda irden Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgaryp, Beýannama bilen çykyş etdi.

Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen, ýaragly hüjüm wagtynda Ilçihananyň gorag gullugynyň başlygy ýogaldy we iki beýleki goragçy ýaralandy. Ilçihananyň işgärleri hüjüm edeni ýaragsyzlandyrmagy başardylar.

«Türkmenistan diplomatik wekilhanalara edilýän hüjümleriň we diplomatik edaralaryň işgärlerine garşy islendik zorlugyň ulanylmagyna ýol berilmeli däldigini nygtaýar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi merhumyň garyndaşlaryna we dostlaryna çuňňur gynanç bildirýär, şeýle hem Azerbaýjanyň Eýrandaky Ilçihanasynyň ýaralanan işgärlerin tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýär» - diýlip türkmen DIM-niň Beýannamasynda aýdylýar.


03.03.2023 10:33
37699

Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentine pajygaly demir ýol heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Katerina Sakellaropula Larisa şäheriniň golaýynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly demir ýol...

20.02.2023 12:24
25833

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik ýüküni ugratdy

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ýer titremesinden ejir çeken Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy. Bu barada guramanyň saýtynda habar berilýär. Ýyly egin-eşikleriň dürli görnüşleri...

18.02.2023 09:20
45100

Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurduň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen, köp...

17.02.2023 08:03
61873

Serdar Berdimuhamedow Täjigistanda bolup geçen gar süýşgünleri zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurduň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, weýrançylyklara getiren...