Apple iPhone üçin 2022-nji ýylyň iň gowy goşundysyny saýlady

  • 30.11.2022 16:04
  • 6527
Apple iPhone üçin 2022-nji ýylyň iň gowy goşundysyny saýlady

Amerikanyň Apple kompaniýasy Instagrama meňzeş BeReal diýlip atlandyrylýan goşundyny iPhone smartfonlary üçin iň gowy goşundy hökmünde saýlady. Bu barada Kupertinodaky korporasiýanyň saýtynda habar berilýär.

Taslama App Store Awards 2022-niň jemleri boýunça sylaga mynasyp boldy. Kompaniýa bäsleşigiň çäklerinde öz gajetleri üçin iň gowy goşundylary saýlaýar. BeReal hyzmaty - Instagrama meňzeş bolup, onda filtrleri ýa-da nykaplary goýmak bolmaýar, suratlary bolsa habarlary alanyň yzýany almak we çap etmek teklip edilýär.  
Awtorlar şeýtmek bilen ulanyjylary durmuşy, owadanlamazdan, hakyky bolşunda görkezmäge çagyrýarlar. Aňrybaş owadanlaşdyrmaga synanyşyp, sahnalaşdyrylan suratlary goýýandyklary üçin  Instagramyň blogerlerini mydama tankytlap gelýärler. 
iPad planşetleri üçin bellikler ýöredilýän GoodNotes, Mac kompýuterleri üçin - MacFamilyTree 10, Apple Watch akylly sagatlar üçin - Gentler Streak ýylyň goşundysy boldy. Top-a jemi 16 programma girdi, olaryň sekizisi - oýunlar.


29.01.2023 11:12
32310

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

25.01.2023 13:21
14829

Apple iOS 16-nyň 3-nji täzelenmesini çykardy. Nämeler üýtgedi?

Apple 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ilkinji gezek girizilen iOS 16 operasion ulgamyna üçünji uly täzelenme bolan iOS 16.3 çykardy. Işläp taýýarlaýjylar birtopar goşundyny optimizirlediler, näsazlyklary düzedip...

24.01.2023 15:29
19957

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

17.01.2023 09:02
30875

Torda iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary peýda boldy

iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary Hytaý metbugatynda peýda boldy. Bu barada Sina portaly habar berýär. Suratlaryň täze gajet hakynda üpjünçilik zynjyryndaky çeşmelerde bar bolan maglumatlaryň esasynda döredilendigi...